Bedrijfsgebouwenverzekering

De gebouwen op uw terrein zijn een onmisbaar en waardevol bezit. U heeft het gebouw nodig om uw bedrijf te kunnen uitoefenen. Een grote schade kan de continuïteit van uw bedrijf ernstig in gevaar brengen. In dat geval wilt u een schade zo snel mogelijk laten herstellen of het gebouw laten herbouwen.

Wat is een bedrijfsgebouwenverzekering voor hippische beroepen en bedrijven?

U bent verzekerd voor herstel van schade of het herbouwen van het door u verzekerde pand. U kunt daarbij kiezen uit drie dekkingsmogelijkheden. Brand, Brand/Storm/Hagel en een Uitgebreide dekking. Samen met uw adviseur bespreekt u welke dekking voor uw gebouwen het beste is.
Bedrijfsgebouwenverzekering voor hippische beroepen en bedrijven

Wat verzekert u met onze hippische bedrijfsgebouwenverzekering?

Wat dekt uw hippische bedrijfsgebouwenverzekering?

Er zijn 3 dekkingsmogelijkheden:

  • Brand
  • Brand/Storm/Hagel 
  • Uitgebreid

U krijgt een vergoeding van de kosten om schade te herstellen of om het gebouw te herbouwen. Ook bijkomende kosten zoals expertise- en bereddingskosten vallen onder de dekking.

Aanvullende dekkingen

Glasbreuk van ruiten of beschadiging van beschildering of belettering van glas na breuk kan aanvullend worden meeverzekerd.

Om de continuïteit van uw bedrijf verder te beschermen kunt u denken aan aanvullende verzekeringen zoals:

Wat dekt uw hippische bedrijfsgebouwenverzekering niet?

De Bedrijfsgebouwenverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Bijvoorbeeld:

  • Milieuschade. Hiervoor kunt u een Milieuschadeverzekering afsluiten
  • Schade door opzet of roekeloosheid
  • Schade door illegale activiteiten
  • Schade die ontstaat door achterstallig onderhoud

Uw adviseur informeert u graag.

Online formulier