Landbouwmaterieelverzekering

Uw tractoren en andere landbouwwerktuigen zijn belangrijke en kostbare bedrijfsmiddelen. Vaak rijden er verschillende medewerkers met uw landbouwmaterieel op allerlei locaties en in diverse omstandigheden. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje. Met de landbouwmaterieelverzekering bent u goed verzekerd.

Wat is een landbouwmaterieelverzekering voor hippische beroepen en bedrijven?

Zelfrijdende landbouwwerktuigen zijn wettelijk verplicht een WA-verzekering te sluiten voor de schade die met het voertuig aan anderen wordt toegebracht. De WA-verzekering kan uitgebreid worden met een dekking voor schade door brand. Uitgebreider verzekeren is mogelijk met de Volledig Casco-dekking: het materieel is dan ook verzekerd bij beschadiging en diefstal.

Voor niet-zelfrijdend materieel (zoals werktuigen of aanhangers) geldt dat het WA-risico op het trekkende voertuig is verzekerd. Voor niet-zelfrijdend landbouwmaterieel kan gekozen worden tussen een Brand- of Volledig Cascodekking.

Landbouwmaterieelverzekering voor hippische beroepen en bedrijven

Wat verzekert u met onze hippische landbouwmaterieelverzekering?

Wat dekt uw hippische landbouwmaterieelverzekering?

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

 • Schade toegebracht aan anderen

Brand

 • Brand 

 • Explosie 

 • Zelfontbranding 

 • Blikseminslag 

Volledige Cascodekking

 • Schade door diefstal, brand, storm, botsing met wild 

 • Ruitschade 

 • Aanrijdingsschade  

 • Aanschafwaarderegeling van 1 jaar voor nieuw landbouwmaterieel

 

Aanvullende dekkingen

Op de Volledige Cascodekking zijn de volgende aanvullingen mogelijk:

 • Gps-apparatuur en/of andere accessoires
 • Dekking voor incidenteel loonwerk
 • Schade aan ondergrondse kabels en leidingen
 • Cascodekking voor een gekoppeld werktuig of gekoppelde aanhanger
 • Bij nieuwe landbouwwerktuigen schade door eigen gebrek 

Wat dekt uw hippische landbouwmaterieelverzekering niet?

De landbouwmaterieelverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles.

Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door een bestuurder:

 • Die een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft

 • Zonder rijbewijs

 • Die geen toestemming heeft om het landbouwmaterieel te gebruiken

 • Onder invloed is van bedwelmende middelen zoals alcohol of medicijnen

 • Te jong is om het werkmaterieel te besturen

Ook uw adviseur informeert u graag.

Online formulier