Milieuschadeverzekering

Na een brand of storm kan er milieuverontreiniging ontstaan. De kosten voor het opruimen van de verontreiniging komen voor rekening van de ondernemer.

Wat is een milieuschadeverzekering voor hippische beroepen en bedrijven?

De Milieuschadeverzekering dekt de kosten van sanering en afvoer van verontreinigde grond. Mocht uw hippisch bedrijf stil komen te liggen tijdens de saneringswerkzaamheden, dan is de financiële schade hiervan meeverzekerd.
Milieuschadeverzekering voor hippische beroepen en bedrijven

Wat verzekert u met onze hippische milieuschadeverzekering?

Wat dekt uw hippische milieuschadeverzekering?

 • De kosten van sanering van milieuschade op het verzekerde adres, inclusief de omliggende terreinen.
 • Als u werkzaamheden bij derden verricht, kunt u dit aanvullend verzekeren.  
 • Kosten om schade te voorkomen of te verminderen. Deze kosten noemen we bereddingskosten. 
 • Saneringskosten, ook voor omliggend terrein van derden. 
 • Expertisekosten. 
 • Bedrijfsschade die u oploopt door de sanering, zoals de winst die u misloopt en vergoeding van uw vaste lasten. 
 • Kosten voor herstel van het terrein, zoals bestrating, beplanting, leidingen en kabels. 

Aanvullende dekkingen

Het is mogelijk de milieuverontreiniging die u veroorzaakt bij derden tijdens het uitvoeren van werkzaamheden mee te verzekeren.  

Wat dekt uw hippische milieuschadeverzekering niet?

De Milieuschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles.

Bijvoorbeeld:

 • Schade die ontstaat door werkzaamheden ter vervanging of verwijdering van asbestdaken.
 • Verontreiniging veroorzaakt door vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties of illegale praktijken.
 • Reeds bestaande verontreiniging.
 • Schade en kosten die veroorzaakt zijn door schuld of grove nalatigheid en roekeloosheid.
 • Schade en kosten ontstaan door onvoldoende milieuzorg, bijvoorbeeld door handelingen die in strijd zijn met de milieuvergunning.

Uw adviseur informeert u graag.

Online formulier