Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

   2018  2017  2016
Premie-inkomen      
Schadeverzekeringen Zaakschade  50.102
 39.579 35.667
Schadeverzekeringen Inkomen  12.573 11.718 10.582
Totaal premie-inkomen 62.675
 51.297  46.249
Zakelijke premie  62%
 59% 56%
Particuliere premie
38%
 41%  44%
Technisch resultaat
-1.177 4.768
2.445
Technische voorzieningen 36.565
28.343
26.530
Aantal medewerkers (FTE/ultimo)
39
37 35