WIA onder loongrens laag 1

Wat vindt u waar?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen. In deze eerste laag vindt u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen van laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 een voorbeeld van het pensioenreglement en de uitvoeringsovereenkomst.
 pensioen-1-2-3-laag-1

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

arbeidsongeschiktheidspensioen  Via uw werkgever heeft u een WIA-aanvullingsverzekering onder de WIA-loongrens. Daarmee krijgt u, als u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, een aanvulling op de wettelijke WIA-uitkering. De aanvulling is gebaseerd op uw inkomen onder de WIA-loongrens.
 reglement Wilt u meer weten over wat deze pensioenregeling u biedt? Kijk op www.dezeeuwse.nl/pensioen123 of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.


Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

 geen-ouderdomspensioen In deze pensioenregeling krijgt u geen ouderdomspensioen. Het kan zijn dat u ouderdomspensioen opbouwt in een andere pensioenregeling.
 geen-partner-en-wezenpensioen Komt u te overlijden? In deze regeling krijgt uw eventuele partner geen partnerpensioen en uw eventuele kinderen geen wezenpensioen. Het kan zijn dat zij dit wel krijgen vanuit een andere pensioenregeling, als u die heeft.
geen-arbeidsongeschiktheidspensioen  Wordt u arbeidsongeschikt binnen een halfjaar na de start van uw deelname aan deze regeling? En kon u dit al verwachten bij de start vanwege uw gezondheidstoestand toen? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen.
 geen-arbeidsongeschiktheidspensioen Wordt u ziek nadat u uit dienst bent gegaan bij deze werkgever? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Hoe bent u verzekerd?

Hoe bent u verzekerd?

drie-pijlers 
U bent in ieder geval op twee manieren verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

A. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WIA-uitkering is een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid waarvoor u verzekerd bent als u in Nederland werkt. Op www.uwv.nl leest u er meer over.

B. Via uw werkgever. Hierover gaat uw Pensioen 1-2-3.
Als derde is er mogelijk: 
C. Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid die u zelf regelt.
 arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt verklaard, komt u in de WIA terecht. De WIA is de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Via die wet krijgt u een uitkering. De WIA is onder te verdelen in twee regelingen:

  • Als u gedeeltelijk of niet duurzaam volledig arbeidsongeschikt bent.
    U krijgt dan een WGA-uitkering.
  • Als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan een IVA-uitkering.

Ondanks de wettelijke uitkering gaat uw inkomen achteruit als u arbeidsongeschikt bent. De WIA-aanvullingsverzekering onder de WIA-loongrens zorgt voor een aanvulling op uw wettelijke uitkering. Er zijn daarbij twee mogelijkheden.

  • De uitkering begint nadat u 104 weken ziek bent; of
  • De uitkering begint nadat u 104 weken ziek bent én uw loongerelateerde periode er op zit. De duur van deze periode hangt af van uw arbeidsverleden.

Verzekerd is het gedeelte van uw inkomen onder de WIA-loongrens.
Voor welk percentage dat inkomensdeel is verzekerd, verschilt per regeling. Dit is afhankelijk van de afspraak die u heeft gemaakt met uw werkgever, als onderdeel van uw arbeidsvoorwaarden.

De uitkering stopt in ieder geval als u een AOW uitkering gaat ontvangen. De afspraken met uw werkgever zijn voor u vastgelegd in het pensioenreglement.

 premieverdeling-beide Er wordt premie betaald voor uw arbeidsongeschiktheidspensioen.
Mogelijk doet uw werkgever dit geheel of gedeeltelijk voor u. U kunt bij uw werkgever vragen of en hoeveel hij betaalt. De premie die u eventueel zelf betaalt, vindt u op uw loonstrook.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke keuzes heeft u?

Welke keuzes heeft u?

 vrijwillig-pensioen  U kunt stoppen met deelname aan deze regeling.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Hoe zeker is uw uitkering?

Hoe zeker is uw uitkering?

 indexatie Is er voor u een uitkering ingegaan? Dan kan het zijn dat die even hoog blijft. Het kan ook zijn dat die ieder jaar wordt verhoogd. Dit is vastgelegd in uw pensioenreglement. Of uw uitkering wel of niet stijgt, heeft invloed op uw koopkracht omdat het leven jaarlijks vaak duurder wordt.
 uitkeringszekerheid-risico De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Welke kosten maken wij?

Welke kosten maken wij?

 kosten De Zeeuwse maakt kosten. Deze zijn nodig om de pensioenregeling uit te voeren.

Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.
Wanneer moet u in actie komen?

Wanneer moet u in actie komen?

 arbeidsongeschiktheidspensioen Als u arbeidsongeschikt wordt.
 keuze Als u wilt stoppen met deelname aan de regeling.
 mijnpensioenoverzicht U kunt op www.mijnpensioenoverzicht.nl bekijken hoeveel ouderdoms- en/of nabestaandenpensioen u heeft opgebouwd. Doet u  dit minimaal een keer per jaar. Let op: dit arbeidsongeschiktheidspensioen staat daar niet.
 vragen Heeft u vragen? Of is er een situatie waardoor u in actie moet komen
(zie hierboven)? Neem dan contact op met uw werkgever.
Op www.zeeuwse.nl/pensioen123 kunt ook terecht voor meer informatie. Daarnaast kunt u ons bereiken door een e-mail te sturen naar info@zeeuwse.nl of te bellen naar  (0118) 683 306. Wij helpen u graag!


Voor meer informatie over dit onderwerp zie laag 2.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.