Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel

Per 1 januari 2024 verlengen wij de personeelsverzekeringen. Daarbij hebben we enkele aanpassingen in de voorwaarden aangebracht. Hieronder lichten wij deze toe en kunt u lezen of de wijzigingen voor u van toepassing zijn.

Toelichting gewijzigde voorwaarden

Hieronder leest u meer over alle wijzigingen.

De nieuwe voorwaarden

Op het polisblad staat welke voorwaarden van toepassing zijn.

Pakket

Naam pakket Download
CompleetVerzekerd Mijn personeel Algemene Voorwaarden (2003)                                       

 Verzekeringen

Naam verzekering Download
Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen (2106)
Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld (2107)
MKB Verzuim Ontzorg Verzekering Aanvullende Voorwaarden Verzuim Ontzorg Verzekering (2108)
WGA-eigenrisicoverzekering Aanvullende Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering (2302)
WIA-aanvullingsverzekering onder 35%
(met een uitkeringsduur van maximaal 2 jaar)
Aanvullende Voorwaarden WIA-aanvullingsverzekering onder 35% (2439)

WGA-gatverzekering Plus Aanvullende Voorwaarden WGA-gatverzekering Plus (2438)
Uitvoeringsovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst WIA 0-tot-100 Plan (2429)
WIA-aanvullingsverzekering onder 35%
(met een uitkeringsduur langer dan 2 jaar)
Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder 35% (2433)

WGA-gatverzekering Pensioenreglement WGA-gatverzekering (2436)
WIA-aanvullingsverzekering onder de loongrens Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering onder de loongrens (2437)
WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens Pensioenreglement WIA-aanvullingsverzekering boven de loongrens (2431)
Preventie en re-integratieondersteuning (zonder arbo) Voorwaarden Preventie en re-integratieondersteuning (zonder arbo) (2612)

Informatie voor relaties met een verzuimverzekering die valt onder de mantelovereenkomst met Bouwend Nederland
Vanaf 1 januari 2024 vervalt clausule 517. In deze clausule is uw Poortwachtergarantie geregeld. Deze clausule is niet meer nodig omdat de Poortwachtergarantie vanaf 1 januari 2024 door ArboDuo wordt geboden. Daarbij is de termijn waarbinnen u een eventuele loonsanctie kunt vermelden verruimd van 5 naar 21 dagen.