Hulp bij stagnerende re-integratie

Wat is hulp bij stagnerende re-integratie?

Wat is hulp bij stagnerende re-integratie?

Deze hulp is erop gericht te voorkomen dat een ingezet re-integratietraject van een arbeidsongeschikte werknemer vastloopt. Wat de hulp concreet inhoudt verschilt per situatie.

Stel: de bedrijfsarts geeft aan dat een werknemer zijn werk weer gedeeltelijk kan hervatten. In de praktijk blijkt dat in deze tijd lastig voor zowel de werkgever als de betrokken werknemer. Uw persoonlijke VerzuimCoach inventariseert dan de situatie en doet een voorstel. Dit kan zijn gericht op hervatting van werk in de eigen organisatie. Of, als die mogelijkheid er door de coronacrisis tijdelijk niet is, op ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen bij andere werkgevers die nu juist tijdelijk springen om extra capaciteit.

Voordeel
Er wordt alles aan gedaan om de re-integratie vlot te trekken. Ook is er ondersteuning bij de juiste vastlegging van de activiteiten in het re-integratiedossier, zodat UWV-sancties worden voorkomen.

Wilt u gebruik maken van de hulp bij stagnerende re-integratie? Dan kunt u bellen naar ons team VRA op telefoonnummer (0118) 683 305 of mailen naar verzuimbegeleiding@dezeeuwse.nl

Automatische Externe Defibrillator