Werkplekcheck

Wat is de online werkplekcheck?

Wat is de online werkplekcheck?

We werken massaal thuis in deze tijd. Maar hoe zit het met de thuiswerkplek van uw werknemer? We willen voorkomen dat uw werknemer vanwege de thuiswerkplek problemen ervaart aan het bewegingsapparaat en daardoor uitvalt.

In een (online) werkplekonderzoek kijkt een specialist van ArboNed of Perspectief naar de oorzaak van de problemen. Hij geeft advies over hoe een probleem opgelost kan worden en kijkt zowel naar de werkhouding als de werkplek. Er wordt gekeken naar de stoel, de verlichting en werkplekinstellingen. Daarnaast wordt gesproken over het belang van afwisseling in taken, inclusief tips om productief te blijven.

Voordelen

Het resultaat is advies over een goed ingerichte werkplek. Bij opvolging hiervan kunnen lichamelijke klachten (of zelfs uitval) worden voorkomen, zodat medewerkers ook thuis gezond en vitaal blijven werken. 

Wilt u de online werkplekcheck aanvragen? Dan kunt u bellen naar ons team VRA op telefoonnummer (0118) 683 305 of mailen naar verzuimbegeleiding@dezeeuwse.nl

Automatische Externe Defibrillator

Prijs

Normale prijs via ArboNed: € 86,20 excl. btw*. De Zeeuwse vergoedt deze kosten.
Normale prijs via Perspectief: € 75,- excl. btw*. De Zeeuwse vergoedt deze kosten.

*De Zeeuwse vergoedt de kosten voor de dienstverlening als u voldoet aan de spelregels, na akkoord van team VRA. Wilt u de online werkplekcheck aanvragen? Dan kunt u bellen naar ons team VRA op telefoonnummer (0118) 683 305 of mailen naar verzuimbegeleiding@dezeeuwse.nl

In samenwerking met

logo-arboned-en-perspectief