Huwelijksdagverzekering

Waarom de Huwelijksdagverzekering?

Met de Huwelijksdagverzekering vangt u financiële tegenvallers bij de annulering van uw huwelijksfeest op. Bij een huwelijk, geregistreerd partnerschap of huwelijksjubileum zijn veel mensen betrokken. En er is een trouw-of feestlocatie, misschien een band en een cateraar. Als een huwelijksfeest niet doorgaat, is de teleurstelling groot. En met zoveel betrokkenen is de kans dat er wat gebeurt zeker aanwezig. Het is dubbel vervelend als u al kosten gemaakt heeft die u bij annulering niet terugkrijgt. Bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van uzelf, uw partner, een direct familielid of getuige. Of omdat de feestlocatie onbruikbaar is. Sluit u een Huwelijksdagverzekering af? Uw teleurstelling kunnen wij niet verzekeren, de kosten wel.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Uitgebreide dekking
 • particulier-vinkje
  Uw uitgaven verzekerd bij onverwachte annulering
 • particulier-vinkje
  Dekking voor kleding en cadeaus als het wél doorgaat

Corona en uw Huwelijksdagverzekering

Kan ik op dit moment een Huwelijksdagsverzekering aanvragen?
Op dit moment kan dat helaas niet. De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Het is onduidelijk hoelang die crisis gaat duren, maar het is niet uitgesloten dat we er nog vele maanden mee te maken hebben. Dat maakt het risico dat een feest of huwelijk moet worden afgelast voor ons onacceptabel groot. Wij betreuren het zeer dat wij dit besluit hebben moeten nemen maar er is op dit moment helaas geen andere mogelijkheid.
Wat gebeurt er met lopende offertes en aanvragen?
Lopende premieberekeningen worden helaas niet meer afgehandeld. Dat geldt ook voor aanvragen die zijn ingediend.
Hoe zit het als ik recent een Huwelijksdagverzekering bij De Zeeuwse heb gesloten?
Uiteraard blijven verzekeringen die al zijn afgesloten gewoon van kracht.
Dekt de verzekering corona-gerelateerde annuleringen?
Als uw huwelijk of feest niet kan doorgaan omdat de overheid dit verbiedt is er dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Lees voor de exacte dekkingen de voorwaarden
Wilt u een beroep doen op uw verzekering?
Neem dan contact op met uw adviseur.
De locatie werkt niet mee aan het verzetten van mijn bruiloft met als trouwdatum een datum die ligt vóór 1 juli. Worden dan de annuleringskosten vergoed?
Ja, wij vergoeden in dat geval de annuleringskosten. Hierbij gaan wij ervan uit dat al het mogelijke is gedaan om de schade te beperken (zie artikel 1.2 van de voorwaarden) en wij bewijs ontvangen dat uitstel niet mogelijk is.
Mijn trouwdatum is op of na 1 juli, maar ik wil de bruiloft alvast uitstellen. Worden deze kosten vergoed?

Preventief uitstellen van bruiloften na 1 juli valt op dit moment niet onder de dekking. Mocht de datum van de overheid wijzigen, dan wijzigen wij uiteraard mee. Kiest u er nu voor om de bruiloft toch alvast preventief uit te stellen waardoor de kans op schade wordt beperkt, dan denken wij graag met u mee over hoe wij hierin ons steentje kunnen bijdragen. U kunt ons in deze situatie  mailen via schade@dezeeuwse.nl.

Mijn bruiloft is gepland voor een datum die ligt vóór 1 juli. Wat nu?
Vanwege de coronamaatregelen is de kans erg groot dat uw bruiloft niet kan doorgaan. Maar waarschijnlijk wilt u nog wel trouwen. Daarom raden wij u aan om in overleg met de beheerder van de locatie de mogelijkheden te bespreken om de bruiloft uit te stellen naar een later tijdstip. Wij denken hierbij graag met u mee. Moet u voor het uitstellen van de bruiloft extra kosten maken? Dan draagt De Zeeuwse hier graag in bij. De afgesloten Huwelijksdagverzekering verlengen wij uiteraard kosteloos naar de nieuwe trouwdatum. U kunt ons in deze situaties mailen via schade@dezeeuwse.nl.
Welke kosten van andere verplichtingen worden vergoed in verband met het verzetten van een bruiloft met een trouwdatum die ligt vóór 1 juli?
De gemaakte kosten zoals beschreven in de voorwaarden (artikel 3.2) worden vergoed als de betreffende partij niet meewerkt aan het uitstellen naar een andere datum. Hierbij gaan wij ervan uit dat al het mogelijke is gedaan om de schade te beperken (zie artikel 1.2) en wij bewijs ontvangen dat uitstel niet mogelijk is.

Wat is de Huwelijksdagverzekering?

Een verzekering voor uitgaven die u niet terugkrijgt als uw huwelijksfeest niet of maar gedeeltelijk doorgaat door een onverwachte gebeurtenis. Ook vroegtijdige beëindiging en uitstel als gevolg van zo’n onverwachte gebeurtenis zijn verzekerd. Denk bij onverwachte gebeurtenissen aan ernstige ziekte of overlijden. Maar ook aan faillissement van betrokken bedrijven of extreme weersomstandigheden.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd bij de Huwelijksdagverzekering?

De Huwelijksdagverzekering dekt gehele of gedeeltelijke annulering of uitstel van uw huwelijksfeest door een aantal onverwachte gebeurtenissen. Bijvoorbeeld:

 • ernstige ziekte of een ongeval van u, uw partner of een andere betrokkene;
 • overlijden van u, uw partner of een andere betrokkene;
 • onvoorzien faillissement van cateraar of horeca;
 • extreme weersomstandigheden waardoor het openbaar vervoer stilligt;
 • de huwelijks- of feestlocatie loopt schade op en is niet meer beschikbaar.

Is er sprake van een gedekte schadeoorzaak? Dan vergoedt de Huwelijksdagverzekering onder meer:

 • huurkosten van bruids- of feestkleding voor uzelf of de bruidskinderen;
 • gekochte bruids- of feestkleding (alleen bij overlijden van u of uw partner);
 • huurkosten van trouwvervoer;
 • kosten van de locatie en cateraar;
 • foto- en videograaf;
 • band, dj of andere artiesten.

Gaat het feest wel door? Dan is er tot € 2.500,- dekking voor:

 • schade aan bruids- of feestkleding van u, uw partner of de bruidskinderen;
 • diefstal, verlies of vermissing van cadeaus. De dekking geldt op de dag van en de eerste dag na het huwelijksfeest.

Sluit de Huwelijksdagverzekering uiterlijk 3 maanden voor uw huwelijksfeest af. De verzekering geldt wanneer u en uw partner jonger zijn dan 79 jaar.

In de Aanvullende Voorwaarden Huwelijksdagverzekering leest u precies wat wel en niet verzekerd is. Uiteraard geeft uw adviseur u ook graag een toelichting.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de Huwelijksdagverzekering?

Er zijn situaties waarin de Huwelijksdagverzekering niet uitkeert. Bijvoorbeeld bij:

 • ernstige ziekte van u of één van uw familieleden, en u of de betreffende persoon hiervan al wist toen u de verzekering afsloot. Dit geldt ook als deze persoon als gevolg hiervan overlijdt.
 • zwangerschap of bevalling van een familielid. Complicaties bij de zwangerschap van de bruid zijn wel verzekerd. 

In de Aanvullende Voorwaarden Huwelijksdagverzekering leest u precies wat wel en niet verzekerd is. Uiteraard geeft uw adviseur u ook graag een toelichting.

Wat kost het?

Wat kost de Huwelijksdagverzekering?

U bepaalt zelf de premie. Die hangt af van het verzekerd bedrag. Dat zijn alle kosten bij elkaar opgeteld. Denk aan kleding, band, catering, fotografie, bloemen, huur locatie. Voorkom onderverzekering en tel al uw uitgaven bij elkaar op voor het juiste verzekerd bedrag.

U heeft de keuze uit 8 verschillende pakketten met bijbehorende premie.

Verzekerd bedrag

Premie

€ 2.500,-

€ 35,-

€ 5.000,-

€ 70,-

€ 7.500,-

€ 105,-

€ 10.000,-

€ 140,-

€ 12.500,-

€ 175,-

€ 15.000,-

€ 210,-

€ 17.500,-

€ 245,-

€ 20.000,-

€ 280,-

De premies zijn exclusief poliskosten (€ 3,75) en assurantiebelasting. De minimumpremie is
€ 35,-. Wilt u een hoger bedrag verzekeren? Informeer bij uw adviseur naar een offerte op maat.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden Huwelijksdagverzekering

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Persoonlijk verzekeringsadvies?

Kies voor het gemak van een verzekeringsadviseur. Een adviseur van De Zeeuwse is altijd dichtbij. En weet precies welke verzekeringsoplossingen bij u passen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur