Wat te doen bij schade?

Schade melden

Heeft u schade opgelopen of per ongeluk schade toegebracht aan eigendommen van een ander? Dan helpen wij u graag snel verder. U kunt uw schade melden via uw verzekeringsadviseur of rechtstreeks aan ons doorgeven.

Uw verzekeringsadviseur
U hoeft schade niet zelf te melden. Als u contact opneemt met uw verzekeringsadviseur regelt hij de volledige schademelding voor u.

Zelf schade melden
Heeft u een Privé Pakket Online? En heeft uw adviseur u toegang verleend tot Mijn Zeeuwse? Dan adviseren wij u om gebruik te maken van het digitaal schadeformulier in mijnzeeuwse.nl. Er wordt dan alleen gevraagd naar de relevante gegevens en de schade wordt sneller afgehandeld. Kortom, sneller, eenvoudiger en klantvriendelijker.

Heeft u geen inloggegevens? Neem dan contact op met uw adviseur, hij kan u verder helpen. U kunt alvast een van de onderstaande schadeaangifteformulieren downloaden. Gaat het om brand, inbraak/diefstal, water-, stormschade of aansprakelijkheid, dan kunt u gebruik maken van het 'Schadeaangifteformulier Algemeen' hieronder. Voor andere schades vindt u onderstaand andere formulieren. Nadat u deze heeft ingevuld kunt u het formulier aan uw adviseur geven. Als u de schade rechtstreeks naar ons wilt sturen kunt u dat doen naar:

De Zeeuwse
Afdeling schade
Postbus 50
4330 AB Middelburg

of mailen naar: schade@dezeeuwse.nl

Brand, storm of waterschade?
Voor noodgevallen buiten kantooruren kunt u de schade melden via telefoonnummer 0118-683 308. U komt dan terecht bij De Zeeuwse Alarmcentrale waar u de schade kan melden.

Reis schade tijdens vakantie
Voor noodgevallen tijdens een vakantie kan contact worden opgenomen met de alarmcentrale. Deze is bereikbaar op +31 71 56 81 895.

Autoschade
Er zijn een aantal opties. Klik op de link die van toepassing is:
Schade aan de (zakelijke) auto
Diefstal van een auto of motor
Schade aan een autoruit

Voor hulpverlening na een ongeval met een auto in binnen- of buitenland, kan contact worden opgenomen met De Zeeuwse Alarmcentrale via telefoonnummer +31 70 314 50 64.

Schade met onbekende dader
Een schade die met een motorrijtuig is veroorzaakt maar waarvan de dader onbekend of onverzekerd is, kan mogelijk worden verhaald bij het Waarborgfonds. Doe de check op www.schadezonderdader.nl.

Een zaak aanmelden op uw rechtsbijstandverzekering kan rechtstreeks bij het SRK. U kunt dit doen via de website www.srk.nl of telefonisch op nummer 079 - 344 81 81.

Schadeaangifteformulier
Algemeen  
Auto*  
Melding van Arbeidsongeschiktheid (Ondernemers-AOV)  
Melding van Arbeidsongeschiktheid (Zelfstandig Verzekerd polis)  
Formulier opgaaf gegevens loonheffing  
Stappenplan ziekmelding AO  
Brochure 'Arbeidsongeschikt. En dan?'  
Declaratieformulier Ziekteverzuim  
Meldingsformulier bij 42 weken ongeschiktheid tot werken  
Reis- en Annuleringsverzekering
Ongevallen  

*LET OP! Dit formulier kunt u alleen gebruiken bij schade waarbij geen tegenpartij is betrokken, zoals een aanrijding tegen een paal, inbraak, storm, hagel of vandalisme. Bij een aanrijding met een andere partij dient u gebruik te maken van een gedrukt formulier dat bestaat uit een origineel (voor u) en een doordrukvel (voor de tegenpartij). Neem hiervoor contact op met uw assurantieadviseur of bel (0118) 683 307.

Print deze pagina