Verzamelloonstaat

U heeft een brief gekregen waarin wij u vragen gegevens aan te leveren voor de premievaststelling.Volgens onze gegevens is uw verzekering beëindigd. Klopt dat? Dan kunt u uw verzamelloonstaat uploaden via deze pagina.

Gegevens

Upload hier uw verzamelloonstaat.

U kunt hier uw PDF bestand uploaden. U kunt de verzamelloonstaat opvragen bij uw administratiekantoor of accountant. Daarin moeten in ieder geval het verloonde SV-loon per werknemer en de totale SV-jaarloonsom vermeld zijn.

Bijzondere arbeidsverhouding

Had u werknemers in dienst met een bijzondere arbeidsverhouding? Geef dan hieronder per werknemer de naam, de arbeidsverhouding en het SV-jaarloon op. Bij de arbeidsverhouding kiest u voor: DGA: directeur-grootaandeelhouder NR: werknemer met een no-risk status STA: stagiaires, uitzendkrachten en gedetacheerden VAO: werknemer die volledig arbeidsongeschikt is WGA werknemer met een (gehele of gedeeltelijke) WGA-uitkering WAO: werknemer met een (gehele gedeeltelijke) WAO-uitkering.

Heeft u vragen over het aanleveren van de gegevens? Bel dan naar ons Inkomen acceptatieteam op (0118) 683 306.