VvE Pakket

Waarom het VvE Pakket?

Als bestuur van een Vereniging van Eigenaren heeft u een verantwoordelijke taak. Tal van zaken vragen om uw aandacht, zoals verzekeringen. U regelt het in één keer goed met het VvE Pakket van De Zeeuwse. U bepaalt zelf wat u erin opneemt en kunt kiezen uit verzekeringen voor het gebouw (incl. glas), aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand. 

Belangrijkste voordelen

- Glas wooneenheden en
  gemeenschappelijke ruimten
  standaard meeverzekerd.

- Gemeenschappelijke
  eigendommen meeverzekerd
  tot € 10.000,-.

- Bestuurdersaansprakelijkheid
  mee te verzekeren.

- Ongevallendekking voor vrijwilligers
  en personeel mee te verzekeren.
 

Voor wie is het VvE Pakket

Het pakket is te sluiten voor:

- Verenigingen van Eigenaren; 

- in Nederland;
- die zijn ingeschreven bij de Kamer
  van Koophandel.

_______________________________________________________________________________________________________

Wat is verzekerd?

U kunt de volgende verzekeringen in het pakket opnemen:

  • Gebouw inclusief glas
  • Aansprakelijkheid
  • Ongevallen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand

Lees meer over deze aanvullende dekkingen

_______________________________________________________________________________________________________

Wat is niet verzekerd?

Het VvE Pakket heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking als er sprake is van opzet, roekeloosheid of vermogensdelicten, zoals diefstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte. En u bent niet verzekerd voor opgelegde boetes en dwangsommen. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden. De rechtsbijstandsverzekering biedt geen dekking voor bouwgeschillen en voor onderlinge geschillen tussen leden van uw VvE.

Voor de gebouwenverzekering is het eigen risico € 250,-. Maar er is geen eigen risico bij schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag of overspanning na bliksem. Voor glasschade is het eigen risico € 250,-. Maar u kunt dit ook afkopen. Voor aansprakelijkheid is er geen eigen risico bij letselschade maar wel bij zaakschade (slechts € 100,-). Voor de overige verzekeringen is er geen eigen risico.

Print deze pagina