Verzamelloonstaat

U heeft een brief gekregen waarin wij u vragen gegevens aan te leveren voor de premievaststelling. U kunt op deze pagina uw verzamelloonstaat uploaden.

Gegevens

Upload hier uw verzamelloonstaat van 2020

U kunt hier uw PDF bestand uploaden. U kunt de verzamelloonstaat opvragen bij uw administratiekantoor of accountant. Daarin moeten in ieder geval het verloonde SV-loon per werknemer en de totale SV-jaarloonsom vermeld zijn.

Heeft u vragen over het aanleveren van de gegevens? Bel dan naar ons Inkomen acceptatieteam op (0118) 683 306.