Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Het voorkomen van ziekteverzuim en begeleiden van zieke medewerkers kan u veel geld en tijd kosten. De Verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Zeeuwse regelt het voor u.

 • Verzuimbegeleiding door uw arbodienst en persoonlijke VerzuimCoach
 • Budgetten voor preventie en re-integratie
 • Eenvoudige verzuimadministratie
 • Dekking op maat. U heeft keuzemogelijkheden als het gaat om: het eigen risico, wel of niet verzekeren van oproepkrachten of werkgeverslasten en de eindleeftijd van de verzekering.
 • Eén online ziek- of herstelmelding is voldoende om ons én uw arbodienst te informeren.


Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee.

Bespreek met een adviseur

 

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Kan ik op dit moment een verzuimverzekering aanvragen?

Wij hebben drie soorten verzuimverzekeringen. Voor twee is het op dit moment mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag te doen. Wilt u een verzuimverzekering aanvragen? Wij werken samen met onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u goed adviseren over wat voor u de beste verzuimoplossing is.

Is er dekking voor corona op de verzuimverzekering?
Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte niet kan werken. Daarbij beschouwen wij het coronavirus hetzelfde als een andere ziekte.
Ik heb een vraag over ziekmeldingen

Wij krijgen veel vragen over wanneer een werknemer wel of niet ziek gemeld kan worden. Hieronder staan de meest voorkomende situaties. Er zijn gevallen waarin er geen ziekmelding kan worden gedaan omdat de verzekering er geen dekking voor biedt. Maar daarmee bent u niet altijd geholpen. Kijk daarom of u een beroep kunt doen op overheidsregelingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Meer informatie daarover vindt u op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik mijn werknemer ziek melden?
Dat kan als uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Het maakt niet uit of uw werknemer ziek is door het coronavirus of door wat anders. Er is dekking als hij door ziekte zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

Een werknemer heeft milde gezondheidsklachten. Kan ik hem dan ziek melden?
 Als een medewerker lichte gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een neusverkoudheid of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden wel kan werken, maar nu niet mag werken, dan valt dit niet onder de dekking. U mag hem niet ziekmelden.

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus. Mag ik hem ziek melden?
Als de werknemer gewoon in staat is om te werken, kunt u hem niet ziek melden. Uw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en thuis te werken. Als thuiswerken niet mogelijk is, kunt u wellicht een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als de werknemer door de besmetting ziek is en zodanige gezondheidsbeperkingen heeft dat hij niet kan werken, kunt u hem wel ziek melden.

Mijn werknemer heeft diabetes, valt onder de risicogroep en is als voorzorgsmaatregel gestopt met werken. Mag ik hem ziek melden?
Nee, u kunt de werknemer niet ziek melden. Voor u en de werknemer gelden dezelfde adviezen en voorschriften van het RIVM en de overheid zoals die in algemene zin gelden.

Een werknemer was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar ons bedrijf is gesloten door het coronavirus. Moet de werknemer nu wel gedeeltelijk hersteld worden gemeld?
Ja, want de werknemer is immers weer in staat gedeeltelijk te werken. Wij begrijpen dat dit in de praktijk niet mogelijk kan zijn, maar de verzekering is alleen bedoeld voor de situatie waarin de werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Wij realiseren ons dat u in een moeilijke situatie kunt komen. Zo nodig kunt u een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Een werknemer werkt 50% in aangepast of eigen werk, maar het bedrijf wordt gesloten door het coronavirus. Mag deze werknemer (weer) 100% arbeidsongeschikt worden gemeld?
Nee. De werknemer blijft voor 50% arbeidsongeschikt. U kunt mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven. Mag dat?
Het is niet aan ons om dat te bepalen. Een mogelijkheid is om daar de gebruikelijke verlofregelingen voor in te zetten, zoals vakantiedagen. U kunt de werknemer echter niet ziek melden en geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Die is bedoeld voor de situatie waarin uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, en daarvan is nu geen sprake.

Mijn werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik hem doorbetalen?
Ja, u moet uw werknemer doorbetalen. U kunt mogelijk gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Bekijk alle veelgestelde vragen over corona en de verzuimverzekering
In het kort

Wat verzekert u met onze verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Met onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening heeft u financiële zekerheid. En wij bieden een effectieve aanpak van (preventie van) ziekteverzuim.

Wel verzekerd ziekteverzuimverzekering

 • Een uitkering voor het loon dat u aan een zieke werknemer moet doorbetalen
 • Rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie
 • Hulp en gegarandeerde budgetten om ziekteverzuim binnen uw bedrijf te voorkomen (€ 500,- per dreigend zieke werknemer of € 4.000,- per zieke werknemer voor re-integratie. Budgetten worden verdubbeld als u ook kiest voor onze WGA-eigenrisico- of collectieve WIA-verzekering).
 • Poortwachter garantie. Krijgt u in het kader van de wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan vergoeden wij deze. 

Niet verzekerd ziekteverzuimverzekering

 • Een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is bij de start van de verzekering. Stapt u over van een andere verzekeraar? Dan vallen uw zieke werknemers meestal nog onder het risico van de andere maatschappij.
 • Te verwachten arbeidsongeschiktheid. Stel: een medewerker wordt binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt. Als blijkt dat zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten, kunnen wij een uitkering weigeren.
 • U kunt per werknemer maximaal een SV-jaarloon van € 125.000,- verzekeren. Het loon daarboven is niet verzekerd.

Arbodienst naar uw keuze

Kiest u voor onze verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan heeft u de keuze uit twee arbodiensten waarmee wij samenwerken. Kiest u liever zelf een arbodienst? Dat kan! Alleen ontvangt u dan niet standaard een budget voor preventie en re-integratie. Voor de re-integratiekosten kijken we dan per zieke werknemer of de baten hoger zijn dan de kosten om te bepalen of we meebetalen. Ook vergoeden wij geen boete als u niet voldoet aan de wet verbetering poortwachter.

Persoonlijke verzuimbegeleiding

Met onze verzuimverzekering heeft u recht op een persoonlijke VerzuimCoach: een sparringpartner voor vragen over preventie en re-integratie. Uw VerzuimCoach regelt bijvoorbeeld kosteloze juridische bijstand bij geschillen over de loondoorbetalingsplicht. Ook controleert uw coach de kwaliteit van de arbodienstverlening. 

Veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

Wat is een verzuimverzekering?

Als uw medewerker ziek wordt, heeft hij recht op maximaal twee jaar doorbetaling van (een deel van) zijn salaris. Een ziekteverzuimverzekering regelt dat (een deel van) het salaris dat u doorbetaalt aan uw medewerker vergoed wordt.  Kiest u voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan krijgt u daarnaast ondersteuning van een arbodienst om ziekteverzuim te voorkomen of beperken binnen uw bedrijf en krijgt u budgetten voor preventie en re-integratie van uw medewerkers.

Twijfelt u tussen een verzuimverzekering met of zonder arbodienstverlening? Een adviseur helpt u graag verder!

Is een verzuimverzekering verplicht of niet?

Nee, een ziekteverzuimverzekering is niet verplicht voor (mkb) ondernemers. Maar in veel gevallen wel verstandig om af te sluiten: zo kost een zieke medewerker u gemiddeld € 250,- per dag. Daar bovenop komen kosten voor arbodienstverlening, productieverlies en eventueel vervangend personeel.

Een adviseur kan u alles vertellen over de voordelen van een verzuimverzekering voor uw bedrijf.

Wat kost de verzuimverzekering?

De kosten van een verzuimverzekering bestaan uit uw premie en een tarief voor arbodienstverlening als u hiervoor kiest. De hoogte van de verzuimpremie hangt bijvoorbeeld af van: de samenstelling van uw personeel, uw bedrijfsgegevens (vestigingsadres, sector), het verzuim van uw werknemers en de dekking en het eigen risico waar u voor kiest.

Wilt u weten wat een verzuimverzekering voor uw bedrijf exact kost? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur kan ons aanbod vergelijken met dat van andere verzekeraars. Hij of zij helpt u zo bij het vinden van de beste ziekteverzuimverzekering voor uw bedrijf. 

Verzuimverzekering vergelijken?
Wilt u onze ziekteverzuimverzekering vergelijken met een ziekteverzuimverzekering van andere verzekeraars? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij of zij brengt de risico’s voor uw bedrijf in kaart en kijkt welke verzekeraar een verzekering aanbiedt die het beste aansluit bij uw bedrijf en verzekeringsbudget. 
Wat zijn de voorwaarden van deze verzuimverzekering?

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen bij uw adviseur.

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen zonder arbodienstverlening

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

Meer weten over de voorwaarden van de verzuimverzekering? Vraag het een adviseur!

Meer veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

Lees meer over deze speciaal voor het MKB ontwikkelde verzuimverzekering

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

  icon

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur