Fraudebeleid

Vertrouwen in elkaar

Verzekeren draait om vertrouwen. U betaalt premie. En vertrouwt erop dat wij uw schade vergoeden of uw uitkering betalen. Wij vertrouwen erop dat u ons juist informeert. Zowel als u een verzekering afsluit als bij schade. Voorkom misverstanden. Begrijpt u een invulformulier of brief niet goed? Weet u niet precies wat u moet doen bij schade? Of twijfelt u over de informatie die u ons moet geven? Neem dan contact op met uw adviseur.

Actief fraudebestrijdingsbeleid

Daarom hebben wij een actief fraudebestrijdingsbeleid. Daarbij controleren wij verzekeringsaanvragen, schadeclaims en bijbehorende documenten heel goed. En wij gebruiken de ervaringen en gegevens van andere verzekeraars. Als dat nodig is, schakelen wij speciale  onderzoeksbureaus in. Wij houden ons bij de fraudebestrijding aan het protocol van Verzekeraars en Criminaliteit. Lees ook de informatie hierover op de website van het Verbond van Verzekeraars.

Fraude kost iedereen geld

Fraude kost iedereen geld

Hoe meer schades wij moeten betalen, hoe groter de kans op premieverhoging. Natuurlijk kunt u er in de meeste gevallen niets aan doen dat u schade heeft. Of dat wij u een uitkering moeten betalen. Daar zijn we ook voor. Maar soms geeft iemand bewust onjuiste informatie. Bijvoorbeeld over een schadeoorzaak of de hoogte van het schadebedrag. Met als doel een niet-gedekte schade of hoger schadebedrag te claimen. Dat noemen we fraude. U begrijpt dat dit nadelig voor ons is. Maar frauduleus gedrag benadeelt alle verzekerden. Die draaien op voor onterechte premieverhogingen. Dat willen wij voorkomen.

Maatregelen bij fraude

Maatregelen bij fraude

Bij fraude kunnen wij een aantal maatregelen nemen. Bijvoorbeeld:

  • Politie-aangifte als u strafbaar handelt.
  • Opname van de schadeclaim en persoonsgegevens in ons interne incidentenregister.
  • Opname van de persoonsgegevens in het externe verwijzingsregister van Stichting CIS. Die beheert het register namens alle verzekeraars die toegang hebben. Gaat het om uw gegevens? Dan informeren wij u hierover.
  • Hebben wij kosten gemaakt? Bijvoorbeeld voor een aanvullend onderzoek? Dan berekenen wij die aan u door.
  • Wij vergoeden de schade niet. Ook niet als een deel van de claim wel terecht was.
  • Wij beëindigen de verzekering met onmiddellijke ingang en geven geen premie terug.
  • Wij beëindigen alle schadeverzekeringen bij ons en geven geen premie terug.
Directe aansprakelijkstelling van de fraudeur

Directe aansprakelijkstelling van de fraudeur

Schade die wij lijden door fraude, verhalen wij op de fraudeur. Dat geldt ook voor kosten van eventueel fraudeonderzoek. De schadevergoeding voor interne onderzoekskosten is € 532,-. Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) verhaalt dit bedrag rechtstreeks op de fraudeur. SODA kan namens De Zeeuwse ook andere kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Lees hierover meer op de website van SODA.

Wilt u fraude melden?

Wilt u fraude melden?

Weet u dat iemand fraude heeft gepleegd en wilt u dit melden? Bel dan onze fraudecoördinator op (0118) 683 357. Of stuur een e-mail. U kunt hier ook anoniem de informatie doorgeven.