Ondernemer

  • Op maat
    Onderscheidend door maatwerk
  • Voor ondernemers en particulieren
  • Agrarisch
    Specialist in agrarische verzekeringen

Corona: veelgestelde vragen over onze zakelijke schadeverzekeringen

We krijgen veel vragen over de dekking bij maaltijdbezorging. Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, Personenauto-, Bestelauto- of Verkeersschadeverzekering. Dan zijn de bezorgactiviteiten verzekerd.

Bij De Zeeuwse zien we het bezorgen van maaltijden als een standaard nevenactiviteit voor horecabedrijven die maaltijden bereiden zoals restaurants. Dit betekent dat deze activiteit standaard verzekerd is. Maar ook voor ondernemers in de detailhandel (zoals bakkers en groentehandelaren) die producten bezorgen. Er is geen dekking als een ondernemer gaat bezorgen voor andere bedrijven.

Voor sommige verzekeringen moeten er preventiemaatregelen worden genomen voordat er dekking wordt verleend. Denk bijvoorbeeld aan een elektrakeuring of inbraakpreventie. Kunnen door het coronavirus bepaalde preventiemaatregelen nu niet genomen worden? Dan kunt u via uw adviseur uitstel vragen voor maximaal drie maanden.
Voor inspecties en waardebepalingen wordt er in overleg met de klant bekeken hoe die nu kunnen worden uitgevoerd. Vaak kunnen ze doorgaan doordat er op afstand wordt meegekeken. Zo nodig volgt er na de coronaperiode een fysieke inspectie. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.
Foto
Wij werken uitsluitend samen met onafhankelijke verzekerings- adviseurs bij u in de buurt. Samen zijn we in staat om voor specifieke risico’s maatwerk te leveren. De oplossing is vaak dichtbij!

Leo Remijn

directeur De Zeeuwse