Conversie naar Schade Online wijzigingen clausules

Als gevolg van de conversie naar Schade Online kunnen bepaalde clausules op de polis van uw relatie vervallen, omdat ze worden opgenomen in de Productvoorwaarden of worden voortgezet in een aanvullende dekking. Hieronder vindt u een overzicht van deze wijzigingen. Door de geldende ‘best of-clausule’ is tot 1 jaar na de ingangsdatum van het nieuwe verzekeringspakket de ruimste dekking van toepassing voor uw relatie. Mochten deze wijzigingen gelden voor uw relatie, dan ontvangt hij een aantal weken voor de conversiedatum hierover een bericht van ons. U ontvangt een kopie van dit bericht.