Eenvoudiger wijzigen; Woonhuis, Inboedel en Personenauto

De afgelopen jaren kregen wij regelmatig te horen dat u bij het wijzigen van de producten Personenauto Particulier, Inboedel en Woonhuis gemak en logica miste, waardoor u extra en onnodige handelingen in de Adviseursmodule moest verrichten. Daar hebben wij naar geluisterd. Voortaan kunt u deze drie producten eenvoudiger aanpassen. Hieronder leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd. 

Uitbreiding mutatieredenen

In april 2019 hebben wij ons woonhuis- en inboedelproduct aangepast. In verband met de uitfasering van de oude producten kon u in de Adviseursmodule geen mutatieredenen meer selecteren, op ‘Verzoek tot beëindiging’ en ‘Wijzigen provisie’ na.  Als u een wijziging in de dekking wilde doorgeven, moest u het oude woonhuis- en inboedelproduct beëindigen. Daarna diende u een nieuwe aanvraag in om de dekking te wijzigen. Hierdoor kreeg uw relatie direct het nieuwe product. Deze beperking zorgde voor extra handelingen aan uw kant. Dit hebben wij aangepast. 

U kunt vanaf heden weer ‘Dekking wijzigen’ en ‘Verhuizing’ kiezen. Als u deze keuze maakt, wordt de dekking aangepast zoals u aangeeft en gaat uw relatie direct over naar het nieuwe product. U hoeft dus niet meer het oude product te beëindigen en een nieuw product af te sluiten.

In het onderstaande schema ziet u welke wijzigingen u vanaf heden voor het woonhuis- en het inboedelproduct kunt indienen. Als achter de mutatiereden een * staat, stapt een klant die nog het oude product heeft automatisch over op het nieuwe product.

Product Mutatiereden
Woonhuis Dekking wijzigen*
Bouwkundige wijziging melden
Verhuizing*
Wijzigen provisie
Verzoek tot beëindiging
Inboedel Dekking wijzigen*
Verhuizing*
Wijzigen provisie
Verzoek tot beëindiging

Twee transacties in één flow

Behalve uitbreiding van de mutatieredenen bij Woonhuis en Inboedel is er ook een functionaliteit opgeleverd waarmee:

  • de overgang van het oude naar het nieuwe inboedel- en woonhuisproduct met één transactie kan worden uitgevoerd;
  • overlap in tijd tussen de situatie voor en na de wijziging mogelijk wordt, bijvoorbeeld wanneer uw relatie zijn oude huis of auto nog niet heeft verkocht maar al wel zijn nieuwe huis/auto wil verzekeren.

U kunt bij de mutatiereden Verhuizing (Woonhuis) of Wijzigen motorrijtuig (Personenauto) ervoor kiezen om het royement van het oude product en de aanvraag van het nieuwe product als afzonderlijke transacties te laten uitvoeren of in één transactie. U kunt ervoor kiezen om het woonhuis en/of de auto per direct te laten beëindigen of nog maximaal twee maanden aan te houden. De dekking voor het ‘oude’ object wordt dan automatisch op de opgegeven datum geroyeerd. 

Slotvragen


Is er sprake van een situatie zonder overlap, dan stellen wij geen slotvragen. Is er wel sprake van overlap, dan stellen wij wel slotvragen, omdat er dan tijdelijk sprake is van een uitbreiding van het risico.