Aanpassing minimumbedragen verzekeringsdekking

Eind 2021 is de Europese richtlijn voor de wettelijke aansprakelijkheid motorvoertuigen (2009/103/EG) aangepast. Daarbij is opgenomen dat de lidstaten de bepalingen toepassen met ingang van 23 december 2023. Een van de belangrijkste wijzigingen is de aanpassing van de minimumbedragen van de verzekeringsdekking. In dit bericht leest u hier meer over. U leest ook wat dit voor uw relaties betekent.

  

Indexatie minimum verzekeringsbedragen
De minimum verzekeringsbedragen zijn geïndexeerd. Voor schade aan personen wordt een minimumdekking van € 6.450.000,- per gebeurtenis verplicht. Voor schade aan zaken geldt een minimum van € 1.300.000,- per gebeurtenis.

 

Wat betekent dit voor uw relaties? 

Op dit moment geldt bij De Zeeuwse een minimumbedrag van € 6.070.000,- voor schade aan personen. Voor de aansprakelijkheid voor schade aan zaken geldt al een ruimere dekking van € 2.500.000,-. De ruimere dekking voor schade aan personen geldt vanaf 23 december 2023, ook als uw relatie nog een polisblad heeft met het oude verzekeringsbedrag.

 

Meer informatie
Meer informatie over de implementatie van de Europese richtlijn vindt u op stb-2023-321.pdf (officielebekendmakingen.nl).

 

Vragen?
Heeft u vragen over deze wijziging? Uw relatiebeheerder vertelt u graag meer.