Overzicht eigen risico Personenauto Particulier

Beperkt Casco

 • Het standaard eigen risico is € 0,-. Dit is van toepassing bij herstel door geselecteerde herstelbedrijven (Schadegarant).
 • Bij herstel van een schade door een niet geselecteerd herstelbedrijf (Schadegarant), bedraagt het eigen risico € 300,-.
 • Bij een total loss schade is er geen eigen risico.
 • Bij een diefstalschade van het gehele object is er geen eigen risico.
 • Als er geen sprake is van een total loss schade of diefstal van het gehele object en de schade wordt niet hersteld, is het eigen risico € 300,-. 


Volledig Casco

 • Het standaard eigen risico is € 0,- bij schade door brand, storm, natuurgeweld e.d.(de Beperkt Casco dekking zoals in artikel 2.2.3a staat).
 • Het standaard eigen risico is € 0,- bij schade door diefstal/vandalisme.
 • Het standaard eigen risico is € 150,- bij schade door botsing en aanrijding (dekking volgens artikel 2.2.3b).
 • Het standaard eigen risico is € 150,- bij schade aan de motor/aandrijving.
 • Bij herstel van een schade door een niet geselecteerd herstelbedrijf bedraagt het eigen risico € 300,-.
 • Bij een total loss schade is er geen eigen risico.
 • Bij een diefstalschade van het gehele object is er geen eigen risico.
 • Als er geen sprake is van een total loss schade of diefstal van het gehele object en de schade wordt niet hersteld, is het eigen risico € 300,-.


Ruitschade (zowel bij Beperkt Casco als Volledige Casco dekking)

 • Voor ruitschade is het eigen risico € 0,- bij reparatie door een geselecteerd herstelbedrijf (Glasgarant).
 • Bij ruitvervanging door een geselecteerd herstelbedrijf bedraagt het eigen risico € 75,-.
 • Bij herstel of vervanging bij ruitschade door een niet geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico € 300,-.


Bestaande polissen
Bestaande polissen met een Volledig Cascodekking die nog op het oude tarief staan en dus een standaard eigen risico hebben van € 0,-, behouden dit bij prolongatie. Voor herstel door niet-Schadegarant garages geldt het verhoogde eigen risico van € 300,-. Bij een mutatie op de polis moet wel een keuze gemaakt worden tussen het standaard eigen risico van € 150,- of de afkoop tot € 0,-. Het standaard eigen risico dat van toepassing is, ziet u terug op het polisblad.