Salariskoppelingen voor collectieve inkomensverzekeringen

Van werkgevers met een collectieve inkomensverzekering verwachten we dat zij zorgen dat hun salarisgegevens bij ons up-to-date zijn. Door de personeelsadministratie van werkgevers te koppelen aan De Zeeuwse kunnen we de actuele gegevens automatisch uit het systeem halen. Daarmee kunnen we een hoop werk uit handen nemen bij werkgever en adviseur. En kunnen wij claims sneller en beter afhandelen, net als de jaarlijkse naverrekening.

Pilot met Nmbrs

We zijn een paar maanden geleden gestart met een pilot en gaan de salariskoppeling de komende maanden voor verschillende salarispakketten en inkomensverzekeringen beschikbaar stellen. Inmiddels gebruikt een groep werkgevers met een Verzuimverzekering en het salarispakket Nmbrs de salariskoppeling naar volle tevredenheid. Wij verwachten in het laatste kwartaal van dit jaar de salariskoppeling voor werkgevers met een Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen polis in combinatie met Nmbrs uit te breiden en in het eerste kwartaal van 2024 aan iedere werkgever te kunnen aanbieden. 

Loket.nl 

Ondertussen zijn we bezig met de salariskoppeling van de eerste klanten met Loket.nl. Als alles naar tevredenheid loopt dan verwachten we dat ook de koppeling met dit pakket in het eerste kwartaal 2024 breed beschikbaar is.

Koppeling met meer verzekeringen

Daarnaast willen we dit kwartaal de koppeling beschikbaar stellen voor werkgevers met meer en/of andere producten zoals:

  • MKB Verzuim Ontzorg Verzekering
  • Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld
  • ZW-eigenrisicoverzekering
  • WGA-eigenrisicoverzekering 

WIA en salarispakketten AFAS en Exact Online

Voor de verdere doorontwikkeling richten wij ons op het ondersteunen van de WIA-verzekeringen en meer salarispakketten zoals AFAS en Exact Online. We houden u op de hoogte!