Vernieuwd: Caravanverzekering Particulier

Voor de Caravanverzekering hebben we een aantal mooie, nieuwe, aanvullende dekkingen geïntroduceerd. Ook hebben wij het polisblad en de voorwaarden duidelijker geschreven en in lijn gebracht met die van onze overige particuliere schadeproducten. Daarnaast veranderen er inhoudelijk wat dingen. U leest hieronder meer over de inhoudelijke veranderingen.

Onderscheid Excellent en Excellent Plus verdwijnt

Het onderscheid tussen de Excellent- en de Excellent Plusdekking verdwijnt en daardoor verdwijnen ook deze namen. In alle gevallen spreken we nu van de caravan standaarddekking.

 • Heeft uw klant de Excellentdekking? Dan geldt op dit moment de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling voor één jaar. Dit wordt drie jaar mits de klant voldoet aan de voorwaarden hiervoor. Bovendien is uw relatie dan ook verzekerd voor materiaal- en constructiefouten. 
 • Heeft uw klant de Excellent Plusdekking? Dan gelden deze ruimere periode en ruimere dekking voor hem nu al. 

Veranderingen in de voorwaarden

Daarnaast zijn er een aantal veranderingen in de Aanvullende Voorwaarden Caravan.

 • Inboedel is nu onder bepaalde voorwaarden ook gedekt in de aanbouw of het bijgebouw tot maximaal € 750,-.
 • Het eigen risico voor cascoschade (schade aan de caravan zelf) is verhoogd naar € 150,-. Dit was, afhankelijk van de oorzaak, € 75,- of € 0,-. Daarnaast hebben wij een eigen risico van € 75,- ingevoerd voor ruitschade en schade door scherven van een ruit. 
 • In artikel 1.3 R hebben wij duidelijker toegelicht wat wij onder deskundig onderhoud verstaan. Ook hebben wij nu duidelijk vermeld dat uw klant niet is verzekerd voor vorstschade als hij niet tijdig de waterinstallatie heeft leeggetapt.
 • In artikel 1.3 X hebben wij opgenomen dat schade door huisdieren is uitgesloten.
 • In artikel 1.1.3 en 2.3.1 hebben wij duidelijker beschreven hoe we omgaan met beschadiging aan of verlies van de luifel/voortent en van inboedel uit een caravan of aanbouw/bijgebouw. Ook hebben wij schade aan of verlies van sieraden, bijzondere bezittingen, geld, geldswaardige papier en mobiele telefoons/apparaten uitgesloten van dekking.
 • Er is een heel nieuw artikel toegevoegd, namelijk artikel 3: ‘Wat is er nog meer voor u van belang’. Hierin staat dat bij schade een eventuele andere verzekering voorgaat, dat wij niet indexeren en dat de verzekerde verplicht is bepaalde wijzigingen aan ons door te geven.
 • Wij hebben een extra recht voor uw relaties toegevoegd. Als uw relatie het bij schade niet eens is met de deskundige die wij hebben gekozen, kunt u voor hem een contraexpert inschakelen. Wij vergoeden dan de kosten als die redelijk zijn.
 • Tot slot hebben wij voor de nieuwwaarde- en de aanschafwaarderegeling de voorwaarden versoepeld. Voorheen moesten uw klanten bij schade een aankoopnota overhandigen van een dealer die is aangesloten bij de BOVAG, maar dit mag nu ook een merkdealer of BOVAG caravanbedrijf zijn.

Nieuwe aanvullende dekkingen

Ook nieuw is dat de klant zijn verzekering tegen premieopslag kan uitbreiden met aanvullende dekkingen. Dit is in de Aanvullende Voorwaarden Caravan opgenomen in artikel 4.

 • U kunt nu voor uw klanten accessoires die niet in de cataloguswaarde zitten maar pas na de aankoop zijn gemonteerd meeverzekeren. Denk bijvoorbeeld aan een mover.
 • U kunt nu voor uw klanten stalling in het buitenland voor onbeperkte periode meeverzekeren.
 • Tot slot kunt u  voor uw klanten een dekking opnemen voor verhuur van een stacaravan.
 • Voor nieuwe klanten, dus niet voor bestaande klanten, heeft u de mogelijkheid om de standaard nieuwwaarderegeling van 3 jaar aan te passen naar 5 of 7 jaar mits de verzekeringnemer eerste eigenaar is en de caravan nieuw is op het moment dat de verzekering ingaat.