Klachtenregeling

Klachten

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Vertel het ons. De Zeeuwse hecht veel waarde aan een juiste klachtafhandeling. Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wat is een klacht?

Een klacht is elke blijk van onvrede van een klant, ook als de klacht direct wordt opgelost.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht?

U kunt een klacht aan ons doorgeven:
 • per e-mail naar de betreffende afdeling,
 • of naar info@dezeeuwse.nl
 • telefonisch naar de betreffende afdeling,
  of u kunt bellen naar ons algemene telefoonnummer (0118) 683 300
 • per brief naar:
  De Zeeuwse Verzekeringen
  Postbus 50
  4330 AB Middelburg
Wanneer hoort u van ons?

Wanneer hoort u van ons?

Als het mogelijk is, lossen wij uw klacht zo snel mogelijk op. Lukt dit niet binnen de daarvoor gestelde termijn, dan ontvangt u van ons een brief. Daarin leest u wanneer we uw klacht hebben ontvangen, wie uw klacht behandelt, waarom de behandeling van uw klacht langer duurt en wanneer u uiterlijk onze reactie kunt verwachten.
Wat als u niet tevreden bent?

Wat als u niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent over onze behandeling van uw klacht, dan kunt u een brief sturen naar de directie of naar de Klachtencommissie van De Zeeuwse.
En daarna?

En daarna?

Als u niet tevreden bent over de reactie van de Klachtencommissie (of het standpunt van de directie), dan kunt u contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 355 22 48

De Zeeuwse hecht veel waarde aan uitspraken van het KiFiD. Kijk voor meer informatie op kifid.nl.
Termijnen

Termijnen

De Zeeuwse geeft duidelijkheid wanneer u een reactie krijgt. Hiervoor hanteert De Zeeuwse de volgende termijnen waarbinnen uw klacht behandeld wordt:
 • Op een klacht gericht aan een afdeling ontvangt u binnen 10 werkdagen een reactie
 • Op een klacht gericht aan de directie ontvangt u binnen 15 werkdagen een reactie (u ontvangt binnen 5 werkdagen eerst een ontvangstbevestiging)
 • Op een klacht gericht aan de Klachtencommissie van De Zeeuwse ontvangt u binnen 30 werkdagen een reactie (u ontvangt binnen 5 werkdagen eerst een ontvangstbevestiging).