Inboedelverzekering

Waarom de Inboedelverzekering?

Een grote brand in uw woning. Of een inbraak. Los van de impact die zo’n gebeurtenis op u heeft: al uw spullen zijn bij elkaar al snel een heel bedrag waard. Wilt u het financiële risico na een schadegebeurtenis niet zelf dragen? Sluit dan de Inboedelverzekering van De Zeeuwse af. Daarmee zijn uw kostbare eigendommen in elk geval goed verzekerd. En dat is een veilig gevoel.

Belangrijkste voordelen

  • particulier-vinkje
    Foto- en computerapparatuur tot €15.000,-
  • particulier-vinkje
    Ook dekking buiten uw woning mogelijk

Wat is de Inboedelverzekering?

De Inboedelverzekering van De Zeeuwse verzekert de spullen in uw huis tegen een onverwachte schadegebeurtenis. Bijvoorbeeld door brand, diefstal of storm kan uw inboedel helemaal of gedeeltelijk verloren gaan. U heeft een keuze uit de dekking Inboedel Basis of Inboedel plus. Ook kan uw verzekering uitgebreid worden met een aantal aanvullende dekkingen.

Bij een gedekte schade wordt het bedrag dat nodig is om de inboedel te vervangen of te herstellen vergoed. Wij gaan hierbij in eerste instantie uit van de nieuwwaarde. Vanwege veroudering of slijtage kan hier een bedrag vanaf worden getrokken waardoor de vergoeding op basis van dagwaarde plaatsvindt. 

 
Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een onvoorziene gebeurtenis aan de verzekerde inboedel. U kunt kiezen tussen de dekking Inboedel Basis of Inboedel Plus. U heeft een beperkte dekking:

- buiten de woning maar op het perceel waarop de woning staat;
- buiten het perceel waarop de woning staat.

Inboedel Basis

Met de dekking Inboedel Basis bent u verzekerd voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, diefstal en lekkage.

Inboedel Plus

De dekking Inboedel Plus biedt u een ruimere dekking dan de basisdekking. Uw inboedel is namelijk ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Let op!

Schade aan mobiele telefoons/apparaten valt niet onder de extra dekking van Inboedel Plus. Voor de mobiele telefoons/apparaten geldt alleen de dekking Inboedel Basis.

Voor het volgende geldt standaard een maximumvergoeding:

Sieraden  € 5.000,-
Foto-, video-, audio- en computerapparatuur  € 15.000,-

Bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst en

muziekinstrumenten)

 € 30.000,-
 Geld en geldswaardig papier  € 1.500,-
Als deze zich in de woning bevinden: 
- Aanhangwagens
- Losse onderdelen en accessoires van vaartuigen, aanhangwagens en motorrijtuigen 
 € 1.500,-
 Eigendommen van anderen, alleen voor gedekte schades  € 1.500,-

Beperkt eigen risico


Voor schades die onder de dekking van de Inboedel Basis vallen, geldt geen eigen risico. Voor schades die onder de extra dekking van Inboedel Plus vallen, kunt u kiezen voor een eigen risico, waardoor u minder premie betaalt.
Ontstaat er schade door storm  aan eigenaarsbelang of huurdersbelang (verbeteringen die u zelf heeft aangebracht) dan geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.
 
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Ondanks de ruime dekking vergoedt uw Inboedelverzekering sommige schades niet. Bijvoorbeeld:

- schade door atoomkernreacties of een aardbeving.
- schade door opzet en roekeloosheid;
- schade door huisdieren.

In de polisvoorwaarden leest u precies wat wel en niet verzekerd is.

 
Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt met een aantal aanvullende dekkingen uw verzekering verder afstemmen op uw situatie. Daardoor betaalt u alleen voor dekkingen die voor u van toepassing zijn en niet voor onnodige zaken. U ziet hieronder welke aanvullende dekkingen mogelijk zijn. Overleg met uw adviseur welke voor u van belang zijn.

Wat kost het?

Wat kost het?

Wat kost het?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. Combineert u meerdere verzekeringen in het Privé Pakket Online? Dan is uw premie extra scherp want uw korting kan oplopen tot 10%. Informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden.

 

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Algemene voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voowaarden Inboedel 

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024