Fromagerie Forianne in Middelburg

VvE Pakket

Waarom het VvE Pakket?

U bestuurt een Vereniging van Eigenaren? Dat is een verantwoordelijke taak. Regel de verzekeringen voor de VvE daarom in één keer goed met het VvE Pakket van de Zeeuwse. Dat is een compleet pakket met keuze uit verschillende verzekeringen.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Bestuurdersaansprakelijkheid is inbegrepen
 • particulier-vinkje
  Inclusief gemeenschappelijke inventaris
 • particulier-vinkje
  Meerdere verzekeringen in één pakket

Voor wie is het VvE Pakket?

 • ondernemers
  Verenigingen van Eigenaren
 • bergruimte
  In Nederland
 • particulier-vinkje
  Die zijn ingeschreven bij de KvK

Wat is verzekerd?

Het VvE Pakket bestaat uit 5 mogelijke verzekeringen. Uw adviseur geeft u graag een toelichting en helpt u met het samenstellen van uw pakket.

Aansprakelijkheid

De financiële gevolgen van letsel- of zaakschade waarvoor de VvE aansprakelijk is, kunnen enorm oplopen. Sluit daarom de Aansprakelijkheidsverzekering af. Met verzekerde bedrag
van € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar heeft u een prima dekking.
Ook meeverzekerd:

 • Onderlinge aansprakelijkheid van VvE-leden voor schade door hun appartement.
 • Aansprakelijkheid in verband met lichte onderhoudswerkzaamheden zonder brandrisico.
 • Aansprakelijkheid voor schade aan zaken van bedrijven die in uw pand zijn gehuisvest. Bijvoorbeeld bedrijfsinventarissen, bedrijfsgereedschappen en handelsvoorraden.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Ook Bestuurdersaansprakelijkheid is een aanvullende dekking op uw Aansprakelijkheids-
verzekering De verzekering beschermt u als iemand u aansprakelijk stelt voor fouten die u maakt tijdens de uitoefening van uw functie als VvE-bestuurder. Ook als die aanspraak betrekking heeft op uw privévermogen. U bent verzekerd voor € 250.000,- per aanspraak per verzekeringsjaar. 

Gebouw inclusief glas

 • Voor onder meer brand-, storm- en inbraakschade. 
 • De gemeenschappelijke inventaris van uw gebouw is tot € 10.000,- verzekerd. 
 • Overspanning na bliksem is standaard gedekt. 
 • Ook opsporing en herstel van een defect aan leidingen bij waterschade is meeverzekerd.
 • Opruimingskosten zijn verzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag. 
 • Glas dat is bestemd voor lichtdoorlating is standaard verzekerd voor wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten. 
 • Balkon- en sierglas in windschermen is meeverzekerd tot € 250,- per wooneenheid.

Ongevallen

Ongevallen is een extra dekking op uw Aansprakelijkheidsverzekering. Voeren vrijwilligers of oproepkrachten werkzaamheden voor uw VvE uit? En bent u als ‘werkgever’ aansprakelijk voor overlijden of blijvende invaliditeit? Dan keert deze verzekering een schadevergoeding uit:
€ 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit.

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand is onmisbaar als u verzekerd wilt zijn van juridische bijstand als uw VvE een geschil heeft met anderen. Voor vrijwel alle geschillen geldt een onbeperkte dekkingssom. En u heeft recht op onder meer de gratis telefonische adviesservice.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin de verzekeringen uit het VvE Pakket geen dekking bieden. Bijvoorbeeld bij:

 • opzet;
 • roekeloosheid;
 • vermogensdelicten zoals diefstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte;
 • een boete of dwangsom die u is opgelegd.

De rechtsbijstandsverzekering biedt geen dekking voor bouwgeschillen en voor onderlinge geschillen tussen leden van uw VvE.

In de voorwaarden leest u welke situaties wel en niet verzekerd zijn. Ook uw adviseur geeft u graag een toelichting.

Eigen risico

Eigen risico

 • Voor de Ongevallen-, de Rechtsbijstand- en de Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is er geen eigen risico.
 • Voor de Gebouwenverzekering is het eigen risico € 250,-.  Bij schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag of overspanning na bliksem is heeft u geen eigen risico. Voor glasschade is het eigen risico € 250,-. Dit kunt u ook afkopen. 
 • Voor de Aansprakelijkheidsverzekering is er geen eigen risico bij letselschade. Bij zaakschade is het eigen risico € 100,- .

 

Wat kost het?

Wat kost het?

De premie hangt onder meer af van de herbouwwaarde van het gebouw dat u verzekert. Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Persoonlijk verzekeringsadvies?

Kies voor het gemak van een verzekeringsadviseur. Een adviseur van De Zeeuwse is altijd dichtbij. En weet precies welke verzekeringsoplossingen bij u passen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur