Nieuwe dekkingen en wijzigingen acceptatiebeleid Persoonlijke dienstverlening

We hebben een aantal verzekeringen in ons branchepakket CompleetVerzekerd Persoonlijke dienstverlening verbeterd en de voorwaarden en preventiemaatregelen geactualiseerd. Hieronder vindt u per verzekering een overzicht van deze wijzigingen. Deze wijzigingen gaan in op 17 november 2022.

Welke soort bedrijven?

De branche persoonlijke dienstverlening omvat diverse soorten bedrijven die diensten verlenen aan consumenten. De branchepropositie CompleetVerzekerd Persoonlijke dienstverlening is onder meer bestemd voor:

 • Schoonheidsspecialisten
 • Kappers
 • Pedicures, manicures en nagelstylisten
 • Bedrijven die elektronica en consumentenartikelen repareren
 • Bedrijven die consumentenartikelen verhuren
 • Bedrijven die sport- en recreatieartikelen verhuren
 • Bedrijven die meubels repareren
 • Sauna’s en wellnessbedrijven
 • Fitnesscentra
 • Kinderopvang en gastouders
 • Schoenmakers
 • Uitvaartbegeleiding
 • Reisbureaus
 • Fotografen
 • Stomerijen en wasserettes

Gewijzigde verzekeringen

Via de onderstaande links ziet u wat er voor de verschillende producten of productgroepen vanaf 17 november 2022 verandert voor uw relaties in de branche persoonlijke dienstverlening.

Aansprakelijkheid

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Persoonlijke dienstverlening.

Nieuw: in store servicepunt

Heeft u in uw bedrijf een servicepunt? Bijvoorbeeld een balie voor het afgeven en/of afhalen van spullen voor een stomerij, kledingreparatie of pakketdiensten? Dan bent u verzekerd voor uw aansprakelijkheid voor schade aan zaken van klanten die u tijdelijk onder uw hoede heeft. Hiervoor geldt een maximum van € 5.000,- per aanspraak en € 10.000,- per verzekeringsjaar.

Gebruikte en geleverde producten
De Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven biedt in het vervolg alleen dekking voor aansprakelijkheid voor schade als de door u en/of uw medewerkers gebruikte en geleverde producten voldoen aan Europese richtlijnen en wet- en regelgeving.

Eisen aan apparatuur
Ook biedt deze verzekering alleen dekking voor aansprakelijkheid voor schade als de apparatuur die u voor uw dienstverlening gebruikt, voldoet aan de daarvoor geldende normen en regelgeving.

Productaansprakelijkheid
Voor een aantal productsoorten geldt in het vervolg een uitzondering. Voor de productsoorten cosmetica en diervoeding geldt voortaan een dekking voor productaansprakelijkheid van maximaal € 500.000,- per aanspraak en per jaar. De productaansprakelijkheid voor een aantal productsoorten is vanaf 17 november 2022 niet meer verzekerd. Een overzicht van deze productsoorten vindt u hier.

E-bikes (extra mee te verzekeren)
De aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met het gebruik van een e-bike kan aanvullend worden meeverzekerd. Dit is mogelijk voor e-bikes waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt (tot 25 km per uur). De premie hiervoor is € 100,- per e-bike per jaar.

Aanvullende werkzaamheden op locatie (extra mee te verzekeren voor reparatiebedrijven)
Het is mogelijk voor reparatiebedrijven om de aansprakelijkheid voor werkzaamheden op locatie aanvullend mee te verzekeren tegen een premietoeslag van 10%. Voorbeelden van werkzaamheden op locatie zijn het maken of herstellen van aansluitingen of van leidingen of freeswerkzaamheden.

Bedrijfsgebouwen,Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade

De Bedrijfsgebouwen-, Inventaris/Goederen- en Bedrijfsschadeverzekering zijn verbeterd en uitgebreid met de volgende dekkingen: 

Wateraccumulatie
Schade die ontstaat door wateraccumulatie is in het vervolg verzekerd. Voor gebouwen met een plat dak in combinatie met een stalen draagconstructie geldt een aantal preventiemaatregelen voor deze dekking. Deze staan in de productvoorwaarden.

Omvallende objecten

Schade die ontstaat doordat objecten of delen daarvan op of tegen uw bedrijfsgebouw vallen, zoals kranen, heistellingen en hoogwerkers, wordt voortaan vergoed. Ook schade door omvallende bomen of afgebroken takken wordt vergoed.

Rioolwater
Schade door rioolwater, dat onvoorzien via inpandige afvoerleidingen is teruggestroomd, wordt vergoed.

Spiegelbreuk bij Glasdekking
Bij de aanvullende dekking voor glas is in het vervolg ook breuk van spiegels in het bedrijfsgebouw meeverzekerd, tot maximaal € 1.000,- per gebeurtenis.

Wijzigingen preventiemaatregelen Inventaris/Goederen en Bedrijfsgebouwen
Hieronder vindt u een overzicht van de gewijzigde preventiemaatregelen voor de Inventaris/Goederen- en/of Bedrijfsgebouwenverzekering. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Persoonlijke dienstverlening.

Elektrische installatie

Voor sommige bedrijven in de persoonlijke dienstverlening gelden nieuwe preventie-eisen ten aanzien van het keuren van de elektrische installatie. Meer informatie hierover vindt u hier .

Bereiden van voedsel

Ook in de persoonlijke dienstverlening komt het steeds vaker voor dat een bedrijf een kleine horecagelegenheid heeft, bijvoorbeeld een sauna of fitnesscentrum met een lunchroom. Voert een bedrijf zulke ondersteunende horeca-activiteiten uit, dan is dit verzekerd op de Inventaris/Goederen- en Bedrijfsgebouwenverzekering. Hierbij gelden de volgende preventie-eisen:

 • In de ruimte waar voedsel wordt bereid voor klanten, waarbij olie of vetten worden verhit, bevindt zich een vetbrandblusser (ABF) met een minimale capaciteit van 6 liter (of 2 x 3 liter) op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats.

 • De vetbrandblusser wordt ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

 • Als gebruik wordt gemaakt van een frituurinstallatie is die voorzien van een goed werkende maximaalthermostaat en bevinden de bijbehorende metalen deksels zich altijd binnen handbereik.

 • De vetfilters van de afzuiginstallatie worden periodiek gereinigd; bij dagelijks gebruik minimaal één keer in de week, in andere gevallen één keer in de maand.

 Gebruik van poetsdoeken in combinatie met olie

Broei, en vooral de combinatie van olie en textiel, vormt een groot brandrisico. Wanneer in een bedrijf regelmatig wordt gewerkt met oliën en hier poetsdoeken bij worden gebruikt, moeten deze poetsdoeken na gebruik worden gedeponeerd in metalen vaten met gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Ook speciale kunststof poetsdoekcontainers zijn toegestaan. Deze containers, vaten en afvalbakken mogen alleen worden gebruikt voor poetsdoeken en niet voor ander afval.

Gasgestookte installaties

Wordt er in een bedrijf gebruik gemaakt van gasgestookte installaties, dan moeten deze jaarlijks worden gecontroleerd en onderhouden door een installatiebedrijf.

Zonnepanelen
Veel branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we aan nieuwe relaties de volgende preventie-eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, zien wij dit als een verhoogd risico en vindt acceptatie plaats in overleg met een medewerker van De Zeeuwse.
 • Er kan geen Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering worden afgesloten als het bedrijfsgebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

Wijzigingen preventiemaatregelen Inventaris/Goederen 

De preventie-eisen voor inbraak/diefstal zijn aangescherpt voor nieuwe relaties. Voor alle bedrijven in de persoonlijke dienstverlening geldt dat de ramen en buitendeuren minimaal moeten zijn voorzien van sloten die voldoen aan de eisen van de SKG**. Daarnaast gelden voor sommige bedrijven, afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort bedrijf, aanvullende preventie-eisen, zoals een inbraakalarm. Deze eisen zijn niet gewijzigd. 

Rechtsbijstand Bedrijven

De Rechtsbijstandverzekering is vanaf 17 november 2022 als volgt gewijzigd:

 • Voor externe kosten wordt de maximale vergoeding beperkt tot € 50.000,- (bijvoorbeeld de kosten van een zelfgekozen advocaat). Als u kiest voor ondersteuning door BrandMR is de vergoeding nog steeds onbeperkt.
 • Geschillen rond de oprichting en instandhouding van een bedrijf zijn voortaan uitgesloten.

Verkeersschade Medewerkers

De Verkeersschadeverzekering Medewerkers is per 17 november 2022 als volgt verbeterd:

 • Het verzekeringsgebied wordt uitgebreid van Europa naar de gehele wereld.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens de normale reis heen en terug tussen woning en werkplek (woon-werkverkeer).
 • Ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers die u tijdelijk inschakelt zijn standaard meeverzekerd.
 • U kunt in het vervolg scooters en brommers meeverzekeren tegen een premie van € 75,- per scooter/brommer.

Vragen of meer informatie

Heeft u vragen over deze wijzigingen? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of accountmanager.

Informatie over Elektrabeleid, Branchevoorwaarden en wijzigingen andere branches

Via de onderstaande links vindt u meer informatie over:

Elektrabeleid
Branchevoorwaarden
Wijzigingen Horeca
Wijzigingen Bouw
Wijzigingen Detailhandel
Wijzigingen Groothandel