Aangepast elektrabeleid

Elektrabeleid

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring verkleint niet alleen de kans op brand maar zorgt ook voor een veilige omgeving voor medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom voeren wij een nieuw acceptatiebeleid in op het gebied van elektra. 

Wat is nieuw?

  • Voor een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering moet de elektrische installatie van een bedrijf en de daarop aangesloten apparatuur minimaal één keer in de vijf jaar worden gekeurd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
  • Wanneer tijdens deze keuring gebreken zijn geconstateerd, dan moeten die worden hersteld door een installatiebedrijf.
  • Nieuw is dat u dit keuringsrapport – en bij eventuele gebreken ook de herstelverklaring – moet uploaden in de Adviseursmodule.

Voor welke relaties geldt het nieuwe beleid?

  • Het aangescherpte elektrabeleid geldt voor relaties in de branches horeca, bouw, detailhandel, groothandel en persoonlijke dienstverlening.
  • Voor nieuwe relaties moet u binnen zes maanden na de ingangsdatum van de verzekering de keuringsdocumenten uploaden in de Adviseursmodule.
Branche Verzekering
Horeca Bedrijfsgebouwenvanaf € 0,-
Inventaris/Goederen vanaf € 25.000,-
Bouw Bedrijfsgebouwen met werkplaats vanaf € 0,-
Inventaris/Goederen met werkplaats vanaf € 100.000,-
Detailhandel Bedrijfsgebouwen vanaf € 250.000,-
Inventaris/Goederen vanaf € 250.000,-
Groothandel Groothandels met opslag bederfelijke goederen*
Bedrijfsgebouwen vanaf € 0,-
Inventaris/Goederen vanaf € 0,-

Overige groothandels met opslag van goederen

Bedrijfsgebouwen vanaf € 250.000,-
Inventaris/Goederen vanaf € 150.000,-
Persoonlijke dienstverlening

Bedrijven met een:
Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 500.000,-                                                                    Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag € 500.000,-

Voor sommige bedrijven geldt deze eis vanaf een lagere herbouwwaarde of verzekerd bedrag, zoals voor stomerijen, wasserettes, sauna’s, zonnestudio’s en fitnesscentra. Dit wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden op het polisblad

Zakelijke dienstverlening

Bedrijven met een:
Bedrijfsgebouwenverzekering met herbouwwaarde vanaf € 1.000.000,-                                                                Inventaris/Goederenverzekering met verzekerd bedrag € 500.000,-

Voor sommige bedrijven geldt deze eis vanaf een lagere herbouwwaarde of verzekerd bedrag, zoals voor wasserijen.
Dit wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden op het polisblad

 

Waarom NTA 8220?

De NEN 3140, waarvan tot nu veel gebruik wordt gemaakt, is gericht op de veiligheid van medewerkers (en het voldoen aan de Arbowet) en niet primair op de brandveiligheid. Bij een keuring volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur ligt de focus op de brandveiligheid van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur.

Wat betekent dit voor u?

Nieuwe relaties 
U moet binnen 6 maanden na de ingangsdatum van de Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering een geldig keuringsrapport van deze nieuwe relaties uploaden in de Adviseursmodule. 

Wat als mijn relatie nog een NEN 3140-keuringsrapport heeft?

We verwachten dat een groot aantal ondernemers nog in het bezit is van een geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring volgens de richtlijnen van NEN 3140. Daarom accepteren we voorlopig ook deze keuringsrapporten en indien van toepassing herstelverklaringen. Als de geldigheidsduur van het NEN-3140 rapport is verstreken, moet een herkeuring plaatsvinden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Wat als mijn horecarelatie geen keuringsrapport heeft?

Mocht uw relatie een Bedrijfsgebouwen- of Inventaris/Goederenverzekering hebben afgesloten (zie bovenstaande tabel) en niet beschikken over een geldig NEN 3140- of Scope 10-keuringsrapport en – bij geconstateerde gebreken – een herstelverklaring, dan voldoet hij niet aan de preventie-eisen. Er is dan geen dekking bij een schade met causaal verband. Is er geen keuringsrapport en is daar een goede reden voor? Overleg altijd met uw acceptatieteam om te bekijken wat de mogelijkheden zijn om van deze richtlijn af te wijken.

Uploaden keuringsdocumenten in de Adviseursmodule

  • Voor nieuwe relaties kan dit bij de aanvraag van een Inventaris/Goederen en/of Bedrijfsgebouwenverzekering.
  • Voor bestaande relaties is het  geen verplichting om keuringsdocumenten te uploaden, maar het mag uiteraard wel. Bij een schade kan dit handig zijn voor een snelle afhandeling. Voor bestaande relaties kan het uploaden bij de afgesloten Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering in het ‘Overzicht producten’ van uw relatie via ‘Wijzigen’.

Wij vragen u om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de Adviseursmodule en de keuringsdocumenten niet op een andere manier aan te leveren.

Herinneringen
We helpen u eraan te herinneren wanneer de keuringsdocumenten moeten zijn geüpload. Naast het overzicht in de Adviseursmodule ontvangen u en uw relatie meerdere keren voor de uiterlijke aanleverdatum een herinneringsmail; twee maanden voor de uiterlijke aanleverdatum ontvangen u en uw relatie een laatste schriftelijke herinnering.

Wat als de documenten niet (op tijd) worden geüpload?
Het is van groot belang dat wij deze keuringsdocumenten ontvangen. Zo weten u, uw relatie en wij dat de elektrische installatie veilig is en is er geen mogelijke discussie bij schade. Als op de uiterlijke datum nog geen geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring voor uw relatie is geüpload, dan krijgt uw relatie een beperking van de dekking. Op het polisblad wordt een bijzondere voorwaarde opgenomen waarin staat dat schade door brand niet wordt vergoed. Aangezien voor de Bedrijfsschade- en Extra Kostenverzekering dezelfde eisen gelden als voor de Inventaris/Goederenverzekering, betekent dit dat op deze verzekeringen dezelfde beperking van toepassing is.

Geen dekking voor schade door brand
De beperking van de dekking houdt in dat als er een schade door brand ontstaat, deze niet door ons wordt vergoed. Dit geldt niet als uw relatie aantoont dat de schade ook zou zijn ontstaan, én even groot zou zijn geweest, als uw relatie op de schadedatum wél in het bezit zou zijn van een SCIOS Scope 10-keuringsrapport van maximaal vijf jaar oud, en eventuele geconstateerde gebreken had laten herstellen door een installatiebedrijf.

Eenvoudig regelen van een keuring mét korting
Op de Preventiesite van De Zeeuwse kan uw relatie een SCIOS Scope 10-keuring van de elektrische installatie volgens de richtlijnen van NTA 8220 met korting aanvragen bij Van Empel Inspecties en Advisering of bij AREPA Inspexx.

Natuurlijk kan uw relatie ook gebruikmaken van de diensten  van een ander SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf. In Zeeland zijn dat bijvoorbeeld Paree Elektro uit 's Heerenhoek en Safetyspec uit Krabbendijke. Maar er zijn meer gecertificeerde bedrijven. Een overzicht kunt u vinden via de website scios.nl

Het is ook mogelijk om een gecombineerde keuring volgens SCIOS Scope 8 (richtlijnen NEN 3140) en Scope 10 (richtlijnen NTA 8220) aan te vragen bij Van Empel of bij Arepa. Uw relatie krijgt dan een korting op de Scope 8-inspectie. Zo voldoet uw relatie aan de eisen van de Arbowet én De Zeeuwse. 

Meer weten?

In deze folder vindt u meer informatie over de keuring van de elektrische installatie en het uploaden van de keuringsdocumenten. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw relatiebeheerder of acceptatieteam.

Informatie Branchevoorwaarden en overige wijzigingen

Hier vindt u meer informatie over de Branchevoorwaarden en de wijzigingen in de verzekeringen en acceptatiebeleid.

Branchevoorwaarden
Wijzigingen Detailhandel
Wijzigingen Bouw
Wijzigingen Horeca
Wijzigingen Groothandel

Wijzigingen Persoonlijke dienstverlening
Wijzigingen Zakelijke dienstverlening