Aangepast elektrabeleid

Elektrabeleid

Steeds meer branden ontstaan door een defect in de elektrische installatie en de daarop aangesloten apparatuur. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Een keuring verkleint niet alleen de kans op brand maar zorgt ook voor een veilige omgeving voor medewerkers, klanten en de ondernemer zelf. Daarom voeren wij een nieuw acceptatiebeleid in op het gebied van elektra. 

Wat is nieuw?

  • Voor een Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering moet de elektrische installatie van een bedrijf en de daarop aangesloten apparatuur minimaal één keer in de vijf jaar worden gekeurd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
  • Wanneer tijdens deze keuring gebreken zijn geconstateerd, dan moeten die worden hersteld door een installatiebedrijf.
  • Nieuw is dat u dit keuringsrapport – en bij eventuele gebreken ook de herstelverklaring – moet uploaden in de Adviseursmodule.

Voor welke relaties geldt het nieuwe beleid?
We starten 2 december met de uitrol van het nieuwe elektrabeleid voor de branche horeca. Hierna volgen de andere branches. Voor horecarelatie veranderen de preventie-eisen m.b.t. de keuring van de elektrische installatie niet, alleen moeten de keuringsdocumenten nu met ons worden gedeeld. Hieronder vindt u een overzicht dat aangeeft in welke gevallen een keuring van de elektrische installatie (op termijn) nodig is.

Branche Verzekering Situatie
Horeca Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 25.000,-
----------------------------------------
In alle gevallen
Bouw Inventaris/Goederen*

-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Bij aanwezigheid werkplaats EN verzekerd bedrag > € 50.000,-
Bij verzekerd bedrag > € 150.000,-
------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-
Detailhandel Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 150.000,-, < € 150.000,- afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-
Groothandel Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 150.000,-,< € 150.000,- afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-
Persoonlijke dienstverlening Inventaris/Goederen*
-----------------------------
Bedrijfsgebouwen
Verzekerd bedrag > € 150.000,-, < € 150.000,- afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bij verzekerd bedrag > € 100.000,-

 

*Binnen het CompleetVerzekerd-pakket gelden voor de Bedrijfsschade-, Extra kosten- en Reconstructiekostenverzekering dezelfde preventie-eisen als voor de Inventaris/Goederenverzekering.

Waarom NTA 8220?
De NEN 3140, waarvan tot nu veel gebruik wordt gemaakt, is gericht op de veiligheid van medewerkers (en het voldoen aan de Arbowet) en niet primair op de brandveiligheid. Bij een keuring volgens richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur ligt de focus op de brandveiligheid van de elektrische installatie en daarop aangesloten apparatuur.

Wat als mijn relatie nog een NEN 3140-keuringsrapport heeft?
We verwachten dat een groot aantal ondernemers nog in het bezit is van een geldig keuringsrapport en eventuele herstelverklaring volgens de richtlijnen van NEN 3140. Daarom accepteren we voorlopig ook deze keuringsrapporten en indien van toepassing herstelverklaringen. Als de geldigheidsduur van het NEN-3140 rapport is verstreken, moet een herkeuring plaatsvinden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Wat betekent dit voor nieuwe horecarelaties?
Voor nieuwe relaties zijn er twee situaties mogelijk:

  • Een nieuwe horecarelatie is in het bezit van een geldig keuringsrapport, en – bij eventuele gebreken – een herstelverklaring-, volgens de richtlijnen NTA 8220 (SCIOS Scope 10) of NEN 3140. U kunt deze keuringsrapporten bij de aanvraag in de Adviseursmodule uploaden. Bij verloop van de geldigheid van het keuringsrapport moet de elektrische installatie van uw relatie worden herkeurd volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
  • Een nieuwe relatie heeft nog geen geldig keuringsrapport. U en uw relatie krijgen vanaf de ingangsdatum van de verzekering zes maanden de tijd om een keuring te laten verrichten en de geldige keuringsdocumenten te uploaden. We vragen dan wel om een keuringsrapport volgens de richtlijnen van NTA 8220 van een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.

Tip: de gemiddelde doorlooptijd van een SCIOS Scope 10-keuring is vier maanden (inclusief herstelwerkzaamheden). U kunt uw relaties hierop attenderen. 

Wat betekent dit voor uw bestaande horecarelaties?
Voor bestaande relaties wijzigt er op dit moment niets. Bij een wijziging of herinspectie van het risico zal op dat moment worden beoordeeld wat er noodzakelijk is. In de komende maanden zullen wij op basis van maatwerk beoordelen of het lopende polissen noodzakelijk is dat een keuringsrapport of herstelverklaring in ons bezit komt. Is uw relatie al in het bezit van een keuringsrapport, dan kunt u dit uiteraard wel alvast toevoegen aan de polis (door te uploaden, zie hieronder).

Uploaden keuringsdocumenten in de Adviseursmodule
U kunt de keuringsdocumenten van uw horecarelaties vanaf 2 december 2020 uploaden in de Adviseursmodule.

  • Voor nieuwe relaties kan dit bij de aanvraag van een Inventaris/Goederen en/of Bedrijfsgebouwenverzekering.
  • Voor bestaande relaties komt er bij de Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering een mogelijkheid in het systeem om de keuringsdocumenten te uploaden.

Wij vragen u om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de Adviseursmodule en de keuringsdocumenten niet op een andere manier aan te leveren. 

Tip: de gemiddelde doorlooptijd van een SCIOS Scope 10-keuring is vier maanden (inclusief herstelwerkzaamheden). U kunt uw relaties hierop attenderen. 

Eenvoudig regelen van een keuring mét korting
Op de Preventiesite van De Zeeuwse kan uw relatie een SCIOS Scope 10-keuring van de elektrische installatie volgens de richtlijnen van NTA 8220 met 10% korting aanvragen bij Van Empel Inspecties en Advisering. Natuurlijk kan uw relatie ook gebruikmaken van de diensten  van een ander SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf.

Het is ook mogelijk om een gecombineerde keuring volgens SCIOS Scope 8 (richtlijnen NEN 3140) en Scope 10 (richtlijnen NTA 8220) aan te vragen bij Van Empel. Uw relatie krijgt dan een korting van 75% op de Scope 8-inspectie. Zo voldoet uw relatie aan de eisen van de Arbowet én De Zeeuwse. 

Meer weten?
In deze Q&A vindt u meer informatie over de keuring van de elektrische installatie en het uploaden van de keuringsdocumenten.

Informatie Branchevoorwaarden en overige wijzigingen
Hier vindt u meer informatie over de Branchevoorwaarden en de wijzigingen in de verzekeringen en acceptatiebeleid.