De Zeeuwse verzekeringen is een handelsnaam van Goudse Schadeverzekeringen N.V.(zie: www.goudse.nl). Tot 1 maart 2012 was De Zeeuwse een handelsnaam van Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. en een volle dochter van De Goudse. Per 1 maart zijn beide bedrijven gefuseerd tot 1 NV. Dit heeft echter geen gevolgen voor de werkwijze en dienstverlening van De Zeeuwse.

Historie
De Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. is in 1939 opgericht door jhr. mr. T.A.J.W. Schorer. Hij was afkomstig uit een familie die vanaf de 17e eeuw een belangrijke rol speelde in het openbare leven in Zeeland. Vanaf 1939 waren de aandelen in het bezit van Tiel Utrecht Schadeverzekering N.V. Deze maatschappij, opgericht in 1811, kwam in 1975 in handen van Nationale-Nederlanden. In 1991 werd de ING Groep gevormd. Tiel Utrecht en Algemene Zeeuwse behoorden tot de verzekeringstak van dit concern. Op 17 januari 2001 vond er een fusie plaats tussen Tiel Utrecht en De Goudse N.V. Sinds deze fusie zijn we een onderdeel van De Goudse N.V. Per 16 september 2009 is de handelsnaam gewijzigd in De Zeeuwse verzekeringen. Per 1 maart 2012 is de N.V. opgeheven en wordt het bedrijf voortgezet als handelsnaam van De Goudse.

Ter gelegenheid van ons 70 jarig bestaan en de wijziging van de huisstijl, is een speciale editie van ons blad "Zeeuws en Zeker" uitgegeven. Daarin onder andere een artikel over de historie. Hieronder kunt u een gedeelte van dit blad downloaden.

Print deze pagina