Woonhuisverzekering

Waarom de Woonhuisverzekering?

Uw huis is uw waardevolste bezit. Als daar schade aan ontstaat, kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan schade door brand, storm of blikseminslag. Voor eigenaren van een koophuis met een hypotheek is een Woonhuisverzekering vaak verplicht. De Woonhuisverzekering van De Zeeuwse dekt in veel gevallen de kosten om uw woning na schade te laten herstellen of herbouwen. Daarbij kunt u via verschillende modules zelf bepalen wat u wel en wat u niet wilt verzekeren. 

Belangrijkste voordelen

  • particulier-vinkje
    Zeer compleet
  • particulier-vinkje
    Garantie tegen onderverzekering

Wat is de Woonhuisverzekering?

Met de Woonhuisverzekering van De Zeeuwse bent u tegen veel schadeoorzaken verzekerd. U heeft de keuze uit een Basis of een Plus dekking. Aanvullend kunt u nog kiezen voor extra dekkingen voor glas, uw tuin en duurzame zaken zoals zonnepanelen. Bij een schade die op de polis is verzekerd, betalen wij de herstel- of herbouwkosten om de woning weer terug te brengen naar de situatie direct voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

Naast herstel en herbouw vergoedt de Woonhuisverzekering ook nog andere kosten in geval van een gedekte schade. Dat zijn bijvooorbeeld opruimings- en expertisekosten en een vergoeding voor als uw woning tijdelijk niet bewoonbaar is.

Let op! Bij het bepalen van de schade wordt altijd rekening gehouden met de staat van het beschadigde onmiddellijk vóór de gebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis aan de verzekerde woning. U kunt kiezen tussen de dekking Woonhuis Basis of Woonhuis Plus (zie hieronder).

Woonhuis Basis
De basisdekking biedt u dekking voor de meest voorkomende risico’s, zoals brand, inbraak en lekkage.

Woonhuis Plus
De dekking Woonhuis Plus biedt u een ruimere dekking dan de basisdekking. De woning is namelijk ook verzekerd voor schade door andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen, zoals vallen, stoten en botsen.

Beperkt eigen risico
Alleen bij schade door storm geldt een eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Voor het volgende geldt standaard een maximumvergoeding.

Tuin
Als u een tuin heeft dan vergoeden wij de kosten voor schade aan de tuin die is ontstaan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis tot maximaal € 5.000,-. Wij vergoeden deze kosten niet als de schade is veroorzaakt door storm, (hevige plaatselijke) neerslag, diefstal of vandalisme. Wilt u een hogere of uitgebreidere dekking, waaronder ook dekking tegen stormschade? Dat is mogelijk via de aanvullende dekking Tuin.

Zonnepanelen
Heeft u zonnepanelen? Dan vergoeden wij maximaal € 5.000,- voor schade door brand, storm, blikseminslag, ontploffing, aanrijding, aanvaring, luchtverkeer en meteorieten. Wilt u een hogere of uitgebreidere dekking, waaronder ook dekking tegen microcracks? Dat is mogelijk via de aanvullende dekking Duurzaam Wonen. Ook andere duurzame warmte- en energieopwekkende systemen van uw woning zijn daarmee verzekerd. 

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Woonhuisverzekering biedt ruime dekking. Maar wij vergoeden niet alles. Dit geldt bijvoorbeeld voor schade:
  • door atoomkernreacties of een aardbeving;
  • door opzet of roekeloosheid;
  • die geleidelijk ontstaat of te voorzien is, bijvoorbeeld door slijtage, slecht onderhoud of een verzakking;
  • door eigen gebrek of huisdieren.
Wilt u precies weten wat wel en niet verzekerd is? Lees dan de polisvoorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost het?

Wij bieden u een uitstekende verzekering tegen een prima premie. U profiteert van een extra scherpe premie als u meerdere verzekeringen combineert in het Privé Pakket Online; de korting kan oplopen tot 10%. Uw adviseur maakt graag een offerte voor u.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Hieronder vindt u onze meest actuele voorwaarden. Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, levert uw onafhankelijke adviseur die graag.

Algemene Voorwaarden Privé Pakket Online
Aanvullende Voorwaarden Woonhuis

Veelgestelde vragen