Nieuwe dekkingen en wijzigingen acceptatiebeleid Bouw

Voor onze zakelijke schadeverzekeringen zijn er een aantal dingen veranderd. Naast de aanpassing van ons elektrabeleid en de invoering van branchevoorwaarden zijn ook een aantal verzekeringen gewijzigd. Sommige verzekeringen hebben nieuwe dekkingen en bij andere wijzigt het acceptatiebeleid. Sinds 3 december 2020 gelden de wijzigingen voor de horeca. Op 15 april a.s. zijn er wijzigingen in verzekeringen en het acceptatiebeleid voor de bouw. Hieronder leest u er meer over.

 • Hieronder vind u een overzicht van de wijzigingen voor bouw (vanaf 15 april 2021)
 • Op deze pagina vindt u een overzicht van de wijzigingen voor horeca (sinds 3 december 2020)

Wijzigingen Bouw

Op 15 april gaan voor de bouw aanpassingen in van ons elektrabeleid. Ook voeren wij dan de Branchevoorwaarden Bouw in en veranderen er een aantal verzekeringen van CompleetVerzekerd Bouw.

In de bouw vinden activiteiten plaats met een groot brandrisico, zoals lassen, slijpen, vlamsolderen, machinale houtbewerking, het opladen van accu’s en het bewaren van gebruikte poetsdoeken. Voor deze activiteiten zijn nieuwe preventie-eisen geformuleerd of zijn de bestaande eisen verduidelijkt. Daarnaast introduceren we een aantal nieuwe dekkingen en breiden we bestaande dekkingen uit. Zo kan uw relatie bij de CAR- & Montageverzekering lopende werken en een langere bouw- en montagetermijn verzekeren. Bij de Bestelautoverzekering is het nu mogelijk om vast gemonteerd werkmaterieel te verzekeren. Hieronder leest u er meer over.

Gewijzigde producten


Aansprakelijkheid
Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade
CAR & Montage
Bestelauto
Vervoer Eigen Goederen
Werkmaterieel
Verkeersschade Medewerkers
Rechtsbijstand Bedrijven

Aansprakelijkheid

Branchevoorwaarden
De volgende wijzigingen voor de AVB gelden vanaf 15 april 2021 voor nieuwe bouwrelaties. Deze wijzigingen gelden specifiek voor de bouw en zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Bouw. 

Brandgevaarlijke werkzaamheden

U kunt ‘brandgevaarlijke werkzaamheden’ aanvullend meeverzekeren voor bouwrelaties. 
Hieronder verstaan we snijden, slijpen, vlamsolderen, lassen, föhnen, verf afbranden en met een föhn of open vuur aanhechten van dakbedekking aan een nieuw aangebrachte koepel, goot of doorvoer.

Preventie-eisen
Omdat het aantal grote schades door brandgevaarlijke werkzaamheden is toegenomen, hebben we de preventie-eisen voor deze werkzaamheden aangescherpt. Als bij schade blijkt dat uw relatie niet aan deze eisen voldoet, is er geen dekking. De volgende preventie-eisen gelden voor brandgevaarlijke werkzaamheden:

 • Er zijn minimaal 2 gebruiksklare schuimblussers (type AB) van 6 liter aanwezig. 
 • De brandblusmiddelen worden ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.
 • De werkplek is rondom gecontroleerd op de aanwezigheid van brandbare materialen, en als die er zijn, worden ze verwijderd.
 • Stof, bladeren en ander vuil zijn verwijderd.
 • Brandbare materialen zijn minimaal 5 meter van de werkplek geplaatst. Als dit niet mogelijk is, zijn brandbare materialen afgedekt met lasdekens.
 • Kieren en gaten zijn dichtgemaakt met onbrandbaar materiaal. 
 • Bij beëindiging of onderbreking van de werkzaamheden worden alle branders gedoofd en de kranen op de gasflessen dichtgedraaid.
 • Aan het einde van de werkzaamheden wordt de werkplek gecontroleerd op brandend of smeulend materiaal, ten minste gedurende een onafgebroken periode van 1 uur, en wordt waargenomen brandend en/of smeulend materiaal direct gedoofd.

Voor het met een föhn of open vuur aanhechten van dakbedekking aan een nieuw aangebrachte koepel, goot of doorvoer, gelden de volgende aanvullende preventie-eisen:

 • Er zijn minimaal 2 gebruiksklare poederblussers (type ABC) van 6 kg aanwezig. 
 • Bij windkracht 7 of meer worden geen brandgevaarlijke werkzaamheden verricht.
 • Branders hebben een automatische spaarvlamregeling en een oplegsteun.
 • Er bevinden zich geen brandbare materialen op minder dan 3 meter van de dakranden en minder dan 5 meter van opgaand gevelwerk.
 • Er wordt gewerkt conform de meest recente versie van de ‘Vakrichtlijn gesloten dakbedekkingssystemen’.

Steigerbouw
Maakt uw bedrijf gebruik van rolsteigers en/of statische steigers? Het opbouwen van deze steigers voor eigen gebruik of gebruik door onder- of nevenaannemers is verzekerd, als:

 • Bij rolsteigers: alléén als er is opgebouwd en opgeleverd volgens het A-blad Rolsteigers en de opbouwmethode van de fabrikant;
 • Bij statische steigers: alléén als er is opgebouwd en opgeleverd conform de Richtlijn Steigers en door een persoon die in het bezit is van het juiste erkende branche-certificaat Steigerbouw

Heiwerkzaamheden
Ook de acceptatiecriteria voor het uitvoeren van heiwerkzaamheden zijn gewijzigd. Aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door heiwerkzaamheden wordt vergoed als er geen bebouwing is binnen een straal van 15 meter vanaf de gevellijnen van het werk. Als er wél bebouwing is binnen 15 meter, dan is er alleen dekking als wordt voldaan aan de volgende eisen: 

 • De werkzaamheden worden verricht conform berekeningen en adviezen van een ter zake kundig geotechnisch adviseur (bijvoorbeeld een lid van NLIngenieurs).
 • Deze adviseur heeft aangegeven dat bij de geadviseerde uitvoeringsmethode de kans op schade aan onroerende zaken binnen de grenswaarden blijft van de actuele versie van de SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken’.
 • Direct voorafgaand aan de heiwerkzaamheden is een vooropname gemaakt van de belendingen die voldoet aan de Richtlijn Bouwkundige Opname van het NIVRE. 
 • De in de grond aanwezige obstakels voor het heien zijn verwijderd.

Sloopwerk/draagconstructies
Slopen en het werken aan funderingen en draagconstructies is alleen verzekerd als er is gewerkt volgens berekeningen, tekeningen en instructies van een constructeur. Aansprakelijkheid voor schade aan zaken door het slopen van hele gebouwen en/of funderingen is niet verzekerd.  

Adviseursmodule
De volgende wijziging in de AVB geldt vanaf 15 april 2021 voor nieuwe relaties in de bouw. Bestaande bouwrelaties krijgen deze vragen bij het wijzigen van hun AVB. 


Het installeren van PV-systemen (zonnepanelen)
Het installeren van zonnepanelen vormt een groot risico. Niet alleen in verband met brand, ook vanwege schade aan constructies en lekkage. De oorzaak is in veel gevallen onjuiste installatie van de zonnepanelen. Daarom stellen we de volgende eisen aan nieuwe relaties die deze werkzaamheden verrichten:

 • Deze relaties moeten InstallQ Zonnestroom, Sterkin REDE of KvINL EVI-PV erkend zijn. Als dit niet het geval is moeten ze PV-systemen opleveren volgens de richtlijnen van NEN-EN-IEC 62446, NEN 1010, NEN 7250 en de meest recente Eurocodes.
 • Wanneer een bedrijf ook PV-systemen met meer dan 50 zonnepanelen installeert, willen we voordat we accepteren meer weten over het bedrijf.
 • We accepteren geen bedrijven die PV-systemen installeren die zijn geïntegreerd in het dak, in de gevel of andere delen van het gebouw.

Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade

Branchevoorwaarden
De volgende wijzigingen voor de bovengenoemde verzekeringen gelden vanaf 15 april 2021 voor nieuwe bouwrelaties. Deze preventie-eisen gelden specifiek voor de bouw en zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Bouw.


Gewijzigde preventiemaatregelen
In de bouw vinden activiteiten plaats die een verhoogd brandrisico met zich meebrengen. Voor de onderstaande activiteiten hebben we de preventie-eisen verduidelijkt en hier en daar aangescherpt.

Acculaadplaats
Als er in het bedrijf acculaders aanwezig zijn voor het opladen van werkmaterieel, dan geldt hiervoor het volgende:

 • De ruimte rondom de acculaadplaats moet ten minste 2 meter vrij zijn van brandbare materialen.
 • De laadinrichting van de accu moet op ruime afstand van de accu worden geplaatst, op een hoogte van 1 tot 1,5 meter van het vloeroppervlak.
 • De snoeren van de oplader mogen niet op de grond liggen.

Brandblusmiddelen
Wanneer bestaande en nieuwe relaties beschikken over een werkplaats, dan:

 • bevindt zich in de werkplaats per 200m2 ten minste één schuimblusser (type AB) met minimale capaciteit van 6 liter op een duidelijk zichtbare en goed bereikbare plaats; en
 • worden deze brandblusmiddelen ten minste één keer in de twee jaar gekeurd en onderhouden door een REOB-gecertificeerd onderhoudsbedrijf.

Spuitwerkzaamheden
Wanneer uw relatie spuitwerkzaamheden verricht met verf, vernis of lak waarbij het vlampunt van de vloeistof waarmee gespoten wordt 55 graden Celsius of lager is, moeten deze werkzaamheden plaatsvinden in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte. De eisen waaraan deze ruimte moet voldoen zijn gewijzigd:

 • De wanden van deze ruimte reiken van vloer tot plafond.
 • De wanden, vloer en plafond van de ruimte zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
 • De verlichting en schakelaars binnen de ruimte zijn explosieveilig uitgevoerd.
 • Er vindt mechanische afzuiging plaats die in de buitenlucht uitmondt.
 • Binnen de spuitruimte is er voor maximaal één dag verf, vernis, lak, lijm, oplos- en/of impregneermiddelen in voorraad.

Nieuwe preventiemaatregelen
De kans op brand bij brandgevaarlijke werkzaamheden, machinale houtbewerking en het gebruik van poetsdoeken is groot. De afgelopen jaren is het aantal brandschades als gevolg van deze werkzaamheden toegenomen. Daarom stellen in het vervolg preventie-eisen bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Machinale houtbewerking
Wanneer in de werkplaats van uw relatie machinale houtbewerking plaatsvindt, moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • Elke houtbewerkingsmachine is voorzien van een goed werkend mot-afzuigsysteem dat tijdens het gebruik van de machine is ingeschakeld.
 • Als er aansluitkabels van machines over de vloer liggen, liggen ze in kabelgootjes die met een deksel afgesloten zijn.
 • De motafzuiging mondt uit in een metalen opvangkast of in plastic zakken die zijn afgeschermd met een brandwerende constructie.
 • De opgevangen houtmot wordt regelmatig afgevoerd en tot het moment van afvoer opgeslagen in een afgeschermde ruimte.
 • Verlichtingsarmaturen zijn stofdicht.
 • De houtmotresten in de machines worden na gebruik dagelijks aan het einde van de dag verwijderd.

Lassen, slijpen en/of vlamsolderen
Wanneer in de werkplaats van uw relatie las-, slijp- en/of vlamsoldeerwerkzaamheden plaatsvinden, moet worden voldaan aan de volgende eisen:

 • De ruimte rondom deze werkzaamheden moet ten minste 2 meter vrij zijn van brandbare materialen.
 • Zijn er toch brandbare materialen aanwezig binnen 2 meter, dan moeten deze afgedekt worden met een lasdeken.

Gebruikte poetsdoeken
Bij bouwbedrijven is broei een groot brandrisico. Bepaalde stoffen kunnen spontaan ontbranden. Denk aan oliën (zoals lijnzaadolie en visolie), verven en lakken met lijnolie of vluchtige oplosmiddelen, houtskool en houtkrullen. Vooral de combinatie van olie en textiel vormt een groot brandrisico. Denk aan poetsdoeken die gebruikt zijn om parket in de lijnolie te zetten of doeken met lijmresten.

Om deze reden eisen wij dat poetsdoeken na gebruik worden gedeponeerd in metalen containers of in vaten met gesloten metalen deksels of in metalen vlamdovende afvalbakken. Ook speciale kunststof poetsdoekcontainers die luchtdicht kunnen worden afgesloten en zelfsluitend zijn, zijn toegestaan. Deze containers, vaten en afvalbakken mogen alleen worden gebruikt voor poetsdoeken en niet voor ander afval.

Productvoorwaarden
Vanaf 15 april 2021 gelden de Productvoorwaarden Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade voor nieuwe bouwrelaties. De volgende wijzigingen zijn opgenomen in deze productvoorwaarden.

Nieuw: dekking voor wateraccumulatie
Schade die ontstaat door wateraccumulatie is standaard meeverzekerd. Voor gebouwen met een plat dak en een stalen draagconstructie zijn aanvullende eisen opgenomen in de productvoorwaarden.
 
Omvallende objecten en terugstromend rioolwater
Nu ook verzekerd is schade als gevolg van:

 • omvallende objecten, zoals bomen en heistellingen, ongeacht de oorzaak (bij Bedrijfsgebouwen blijft het eigen risico voor storm van toepassing);
 • rioolwater dat onvoorzien via inpandige afvoerleidingen terugstroomt.

Adviseursmodule
De volgende wijziging voor de Bedrijfsgebouwen- en Inventaris/Goederenverzekering geldt vanaf 15 april 2021 voor nieuwe relaties in de bouw. Bestaande bouwrelaties krijgen deze vragen bij het wijzigen van de verzekering.


Zonnepanelen
Steeds meer branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we voor nieuwe relaties de volgende preventie-eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, zien wij dit als een verhoogd risico en vindt acceptatie plaats in overleg met een medewerker van De Zeeuwse.
 • Er kan geen Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering worden afgesloten als het bedrijfsgebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

Inbraakbeveiliging
In de bouw vinden relatief veel inbraken plaats, vooral bij bedrijven met lage verzekerde bedragen. Vandaar dat we onze inbraakbeveiligingseisen hebben aangescherpt.

SKG**
Bij het afsluiten van een Inventaris/Goederenverzekering moeten nu altijd alle ramen en buitendeuren op de begane grond van het gebouw zijn voorzien van SKG**-sloten, ongeacht de hoogte van het verzekerd bedrag.

Diefstalgevoelige goederen
Wanneer in de bedrijfsruimte diefstalgevoelige goederen en/of inventaris aanwezig is met een waarde van meer dan € 7.500,- is een inbraakalarm met een BORG of VEB- onderhoudscontract en doormelding naar mobiele telefoonnummers of PAC verplicht. Onder diefstalgevoelige goederen verstaan we bijvoorbeeld elektrische gereedschappen, elektronische meetapparatuur en computerapparatuur.

Overheaddeuren

Bij aanwezigheid van overheaddeuren moeten deze deuren na sluitingstijd worden afgesloten met een slot in de geleiderail. Gaat het om automatische overheaddeuren? Dan moeten ze spanningsloos worden gemaakt met een sleutelschakelaar of via het inbraakalarm.

Extra tijd voor nieuwe preventiemaatregelen
Een aantal preventiemaatregelen is nieuw voor uw relatie en we begrijpen dat uw relatie tijd nodig heeft om bijvoorbeeld een schuimblusser of poetsdoekcontainer aan te schaffen. Daarom geven we u tot 1 juni 2021 de tijd om dit regelen. Graag wijzen wij u erop dat u deze preventiemiddelen met korting kunt aanschaffen via de Preventiesite van De Zeeuwse.

CAR & Montage

De volgende wijzigingen voor de CAR- & Montageverzekering gelden vanaf 15 april 2021 voor nieuwe bouwrelaties. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Productvoorwaarden CAR & Montage.

Nieuw: primaire dekking
Op de CAR- en montageverzekering geven we voortaan primaire dekking. Voor de dekkingsrubriek Transport blijft de dekking wel secundair en voor de dekking Hulpmateriaal wordt de dekking voor hulpmateriaal van de verzekeringnemer zelf primair en blijft die voor hulpmateriaal van andere verzekerden secundair. 

Nieuw: inloopdekking
Vanaf 15 april is het mogelijk om maximaal drie lopende werken mee te verzekeren op de CAR- & Montageverzekering. 

Bouw- en montagetermijn
Op verzoek veel adviseurs en ondernemers is het nu mogelijk om een langere bouw- en montagetermijn te verzekeren:

 • Bij een verzekerd bedrag voor het werk van € 100.000,- blijft de bouw- en montagetermijn 12 maanden.
 • Bij een verzekerd bedrag voor het werk van € 250.000,- is er de keuze uit 12 of 18 maanden (18 maanden tegen premietoeslag).
 • Bij een verzekerd bedrag voor het werk van € 500.000,- tot € 2.000.000,- is er de keuze uit 18 of 24 maanden (24 maanden tegen premietoeslag).

Diefstal op bouwterrein
De afgelopen jaren vinden er steeds meer diefstallen van gereedschappen op het bouwterrein plaats. Daarom geldt de volgende preventie-eis:

 • Diefstal van hulpmaterieel is alleen verzekerd als dit na beëindiging van de werkzaamheden is opgeslagen in een deugdelijk afgesloten ruimte of in een stalen container die is afgesloten met SKG** hang- en sluitwerk.

Beperking van de dekking bij onderbreking van werkzaamheden
Worden de werkzaamheden gedurende de bouw-/montagetermijn voor een periode van twee maanden of langer onderbroken? Dan eindigt de dekking voor dat werk na deze twee maanden, tenzij deze stilstand rechtstreeks veroorzaakt is door een onder de CAR- & Montageverzekering gedekte materiële schade. 

Bestelauto

Nieuw: dekking voor vast gemonteerd werkmaterieel
Vanaf 15 april kunnen uw relaties werkmaterieel dat vast is gemonteerd op een bestelauto aanvullend verzekeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hoogwerker op het achterstel van de bestelauto. Voor het vast gemonteerde werkmaterieel gelden dezelfde voorwaarden als voor de bestelauto.

Vervoer Eigen Goederen

De volgende wijzigingen voor de Vervoer Eigen Goederenverzekering gelden vanaf 15 april 2021 voor nieuwe bouwrelaties. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Productvoorwaarden Vervoer Eigen Goederen 2.0 .

Hoger verzekerd bedrag
Op verzoek van veel adviseurs en ondernemers is het mogelijk om een hoger bedrag aan goederen te verzekeren voor het vervoer per auto. Naast € 2.500,- en € 5.000,- kan uw relatie ook kiezen voor een waarde van € 7.500,- en € 10.000,-. Bij het vervoer van diefstalgevoelige goederen met een waarde van € 5.000,- of meer moet de auto beveiligd zijn volgens SCM beveiligingsklasse 2 of 3.

Nieuw: gesloten aanhangwagen standaard meeverzekerd
Goederen die zich bevinden in een gesloten aanhangwagen zijn standaard meeverzekerd bij een Vervoer Eigen Goederenverzekering voor een auto, bestelauto of vrachtauto. Wat we verstaan onder een ‘gesloten’ aanhangwagen (bijvoorbeeld een harde kap en geen zeil) en aan welke beveiligingseisen een aanhangwagen moet voldoen, staat in de Productvoorwaarden Vervoer Eigen Goederen 2.0.

Werkmaterieel

De volgende wijzigingen voor de Werkmaterieelverzekering gelden vanaf 15 april 2021 voor nieuwe bouwrelaties. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de Productvoorwaarden Werkmaterieel 2.0.

Nieuw: aanvullende dekking Rechtsbijstand Motorrijtuigen 
Het is mogelijk om rechtsbijstand aanvullend te verzekeren bij een Werkmaterieelverzekering. De dekking komt overeen met de dekking Rechtsbijstand Motorrijtuigen voor Personenauto en Bestelauto. Bestaande relaties kunnen deze dekking ook afsluiten door het aanpassen van hun lopende Werkmaterieelverzekering. 

Versoepeling beveiligingseisen werkmaterieel binnen pand
Werkmaterieel dat binnen wordt gestald in een garage of bedrijfspand hoeft niet aan de beveiligingseisen te voldoen. Diefstal is verzekerd als het werkmaterieel binnen is gestald, het pand deugdelijk is afgesloten en er sporen van braak zijn.

Verkeersschade Medewerkers

Vanaf 15 april 2021 gelden ook voor bouwrelaties de Productvoorwaarden Verkeersschade Medewerkers, met de onderstaande wijzigingen.
Uitbreiding verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied is uitgebreid van Europa naar de gehele wereld.
Dekking woon-werkverkeer
De verzekering biedt ook dekking tijdens de normale reis heen en terug tussen de woning en de werkplek.
Tijdelijke medewerkers
Ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers die uw relatie tijdelijk inschakelt zijn standaard meeverzekerd.
Scooters en brommers
Scooters en brommers kunnen aanvullend worden meeverzekerd tegen een premietoeslag van € 75,- per scooter/brommer. 

Rechtsbijstand Bedrijven

Vanaf 15 april 2021 gelden ook voor bouwrelaties de Productvoorwaarden Rechtsbijstand Bedrijven, met de onderstaande wijzigingen.

Externe kosten
Voor externe kosten geldt een maximale vergoeding van € 50.000,-, waar de kosten van de zelfgekozen advocaat bij zijn inbegrepen. Als uw relatie kiest voor het SRK, is de vergoeding nog steeds onbeperkt.

Uitsluiting geschillen

 • Geschillen rond de oprichting en instandhouding van een bedrijf zijn voortaan uitgesloten.
 • De uitsluiting van geschillen met de holding is opgenomen in de productvoorwaarden (dit was voorheen opgenomen in een clausule).

Vragen of meer informatie

Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met uw relatiebeheerder of acceptatieteam.

Informatie over Elektrabeleid, Branchevoorwaarden en wijzigingen horeca
Hier vindt u meer informatie over: 
het Elektrabeleid
Branchevoorwaarden.
Wijzigingen Horeca.