Nieuwe Branchevoorwaarden

Branchevoorwaarden

Het is voor u en uw relaties niet altijd duidelijk aan welke preventie-eisen uw relaties moeten voldoen. En welke voordelen voor hun branche gelden. Daarom voeren wij Branchevoorwaarden in.

Wat betekent dit?
Naast de Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd (pakketvoorwaarden) en de Productvoorwaarden ontvangt uw relatie Branchevoorwaarden. Daarin staan de branchespecifieke voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen.  

Wanneer krijgt uw relatie de Branchevoorwaarden? 
Uw relatie krijgt de Branchevoorwaarden bij elke verzekering van het CompleetVerzekerd Horeca-pakket, met uitzondering van Cyberrisk en Ondernemers-AOV. De Branchevoorwaarden zijn een vast onderdeel van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck. 

Uitrol Branchevoorwaarden
De Branchevoorwaarden worden per branche uitgerold, gelijk met de overige wijzigingen zoals het nieuwe elektrabeleid. We beginnen met de branche horeca, daarna volgen andere branches. 

Knipsel

Wat betekent dit voor relaties in de horeca?

  • Nieuwe relaties in de branche horeca krijgen bij de aanvraag van een verzekering (met uitzondering van Cyberrisk en AOV) vanaf 2 december 2020 naast de pakketvoorwaarden en productvoorwaarden de nieuwe Branchevoorwaarden Horeca.
  • De nieuwe Branchevoorwaarden Horeca worden later ook voor bestaande relaties van toepassing. Wij laten uiteraard nog weten per wanneer dat is en zullen de relaties dan ook hierover inlichten.

Waar worden de Branchevoorwaarden vermeld?
De Branchevoorwaarden zijn een vast onderdeel van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck. Ze zijn ook te downloaden via dezeeuwse.nl en de Adviseursmodule.

Voordelen Branchevoorwaarden

  • Duidelijk overzicht van de voordelen, acceptatiecriteria en preventie-eisen voor de branche van uw relatie
  • Geen onduidelijkheden bij eventuele toekomstige wijzigingen van de werkzaamheden van uw relatie (bijvoorbeeld wanneer een ondernemer een halfjaar na de ingang van de verzekering toch gaat frituren)
  • Complete jaarlijkse gegevenscheck: alle preventie-eisen op een rij

Vragen?
In de Q&A Branchevoorwaarden vindt u wellicht een antwoord op uw vragen. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met uw acceptatieteam.

Informatie Elektrabeleid en wijzigingen verzekeringen 
Hier vindt u meer informatie over het Elektrabeleid en de wijzigingen in de verzekeringen.