Wijzigingen VvE Pakket

Al deze wijzigingen gaan in op 20 april 2023 voor VvE-relaties die een nieuwe VvE-verzekering afsluiten of als een lopende VvE-verzekering wordt gewijzigd. De bestaande portefeuille passen wij later aan, u ontvangt daar dan tijdig bericht over. 

Hieronder vindt u per verzekering een overzicht van deze wijzigingen. 

Gewijzigde producten

Via de onderstaande links ziet u wat er wijzigt voor de verzekeringen in het VvE Pakket.
NB: De VvE Aansprakelijkheidsverzekering is niet gewijzigd.


VvE Gebouwen

Uitbreiding dekking

De VvE Gebouwenverzekering is vanaf 20 april 2023 uitgebreid met de volgende dekkingen.

Overstroming en secundaire dijkdoorbraak
Ontstaat er schade door water dat onvoorzien uw gebouw is binnengedrongen als gevolg van een overstroming door het bezwijken, overlopen of falen van een niet-primaire waterkering? Dan vergoeden wij voortaan die schade tot het verzekerd bedrag. Er gelden een aantal uitsluitingen, die vindt u in de productvoorwaarden.

Wateraccumulatie
Heeft uw gebouw een plat dak of een gedeeltelijk plat dak? Dan is schade die ontstaat door wateraccumulatie in het vervolg verzekerd. Voor gebouwen met een plat dak in combinatie met een stalen draagconstructie gelden een aantal preventie-eisen voor deze dekking. Deze staan in de productvoorwaarden.

Nieuwe aanvullende dekkingen

Vanaf 20 april 2023 kunnen de volgende dekkingen extra worden meeverzekerd tegen een premietoeslag bij de VvE Gebouwenverzekering.

Zonwering
De zonwering aan het gebouw kunt u voortaan aanvullend meeverzekeren. Zie ook de Productvoorwaarden VvE Gebouwen.

Glas Bedrijfsruimtes
Mochten er een of meer bedrijfsruimtes in het VvE gebouw aanwezig zijn, dan kunt u in het vervolg de ruiten van deze bedrijfsruimtes aanvullend meeverzekeren. Ook vitrines en glazen deuren kunnen meeverzekerd worden. Zie ook de Productvoorwaarden VvE Glas Bedrijfsruimtes.

Zonnepanelen

Steeds meer branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we voor nieuwe relaties de volgende eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, zien wij dit als een verhoogd risico en vindt acceptatie plaats in overleg met een medewerker van De Zeeuwse.
 • Er kan geen Gebouwenverzekering worden afgesloten als het VvE-gebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

VvE Preventievoorwaarden Bedrijfsruimtes

Om brand te voorkomen kunnen in het vervolg extra preventie-eisen gelden voor bedrijven die in het VvE-gebouw zijn gevestigd. Deze branchespecifieke eisen zijn opgenomen in de nieuwe VvE Preventievoorwaarden Bedrijfsruimtes en zijn bedoeld voor VvE’s:

 • met gebouwen waarin een of meer bedrijven zijn gevestigd in de branches horeca, bouw, detailhandel en/of productie; EN
 • die vanaf 20 april 2023 een nieuwe VvE Gebouwenverzekering afsluiten; OF
 • die na 20 april 2023 hun lopende VvE Gebouwenverzekering wijzigen.

In de VvE Preventievoorwaarden zijn dezelfde preventie-eisen opgenomen als die gelden voor bedrijven in die branche. De VvE Preventievoorwaarden maken een vast onderdeel uit van de offerte, polis en jaarlijkse gegevenscheck.

Hieronder vindt u een de VvE Preventievoorwaarden Bedrijfsruimtes:

Welke bedrijven vallen onder welke branches?

Soms is niet duidelijk onder welke branche een bedrijf valt. Hieronder voorbeelden van bedrijven per branche. Mocht u toch twijfelen over de juiste branche van een bedrijf? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder.

 • Horeca: Hieronder verstaan we o.a. hotels, B&B's, restaurants, lunchrooms, koffiebars en café's.
 • Bouw: Hieronder verstaan we o.a. aannemers, installatiebedrijven, hoveniers, klusbedrijven en afwerkbedrijven zoals schilders en stukadoors.
 • Detailhandel: Hieronder verstaan we winkels en webshops.
 • Productie: Hieronder verstaan we bedrijven die producten vervaardigen, op grote of kleine schaal. Bijvoorbeeld meubels, kozijnen, kleding en accessoires, lederwaren, drank, voedingswaren en drukwerk.

Elektrabeleid voor bedrijven binnen VvE

Een keuring van de elektrische installatie verkleint de kans op brand. Bij schade blijkt regelmatig dat er geen keuring of onderhoud van de elektrische installatie heeft plaatsgevonden. Daarom vragen wij in het vervolg ook bepaalde bedrijven die gevestigd zijn in een VvE-gebouw om hun elektrische installatie te laten keuren én de keuringsdocumenten met ons te delen.

Voor wie geldt dit?

 • VvE-relaties die vanaf 20 april 2023 een nieuwe VvE Gebouwenverzekering afsluiten of een lopende VvE Gebouwenverzekering wijzigen
 • met een of meer bedrijfsruimtes in het VvE gebouw
 • waarin bedrijven zijn gevestigd uit een of meer van de volgende categorieën:
  - horecabedrijven
  - bouwbedrijven met een werkplaats
  - supermarkt, bakker, slager, poelier, vis- en/of fietsenwinkel
  - stomerij, wasserij, wasserette, zonnestudio, sauna, wellness en/of fitnesscentrum
  - productiebedrijven

Wat betekent dit?

 • De elektrische installatie van deze bedrijfsruimtes moet minimaal één keer in de vijf jaar gekeurd worden volgens de richtlijnen van NTA 8220 door een SCIOS Scope 10-bevoegd inspecteur.
 • Beschikt uw relatie over een geldig NEN 3140-keuringsrapport? Dan voldoet dat ook, tot de eerstvolgende herkeuring.
 • Wij vragen u om het keuringsrapport en bij geconstateerde gebreken ook een herstelverklaring binnen 6 maanden na ingangs- of wijzigingsdatum te uploaden in de Adviseursmodule.

Waar kan ik zien welke relaties het betreft?

Onder ‘Taken’ op het dashboard in de Adviseursmodule vindt u onder ‘Aanleveren’ een overzicht van de relaties voor wie u een keuringsdocument moet aanleveren, met de uiterlijke aanleverdatum en de status.

Uploaden keuringsdocumenten in de Adviseursmodule

 • Keuringsdocumenten kunt u uploaden bij de afgesloten VvE Gebouwenverzekering in het ‘Overzicht producten’ van uw relatie via ‘Wijzigen’.
 • In dit filmpje laat onze collega Sander van den Berg zien hoe u dit eenvoudig doet. Wij vragen u om gebruik te maken van deze mogelijkheid in de Adviseursmodule en de keuringsdocumenten niet op een andere manier aan te leveren.

Wat als de keuringsdocumenten niet (op tijd) worden geüpload?

Het is van groot belang dat wij deze keuringsdocumenten tijdig ontvangen. Zo weten u, uw relatie en wij dat de elektrische installatie veilig is en is er geen onnodige discussie bij schade. Als op de uiterlijke datum nog geen geldig keuringsrapport en - bij geconstateerde gebreken - een herstelverklaring voor uw relatie is geüpload, krijgt uw relatie een beperking van de dekking voor de betreffende bedrijfsruimte(s).

Herinneringen

We helpen u herinneren aan het uploaden van de keuringsdocumenten. Naast het overzicht in de Adviseursmodule ontvangen u en uw relatie meerdere keren voor de uiterlijke aanleverdatum een herinneringsmail of -brief. Rond de uiterlijke datum ontvangt uw relatie een brief met een bevestiging van de ingang van de beperking op de dekking.

Eenvoudig regelen van een keuring mét korting

In de Preventiezaak van De Zeeuwse kan uw relatie een SCIOS Scope 10-keuring van de elektrische installatie met korting aanvragen. Natuurlijk kan uw relatie ook gebruikmaken van de diensten van een ander SCIOS Scope 10-bevoegd inspectiebedrijf. Op scios.nl/relatie vindt u een overzicht van Scope 10-bevoegde bedrijven.

Hier vindt u meer informatie over het elektrabeleid van De Zeeuwse.

VvE Rechtsbijstand

Wijziging naam uitvoerder

De naam van de uitvoerder van de Rechtsbijstandverzekering is veranderd van SRK Rechtsbijstand in Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. (BrandMR).

Nieuw: aanvullende dekking Verborgen gebreken

Het is in het vervolg mogelijk om ‘Verborgen gebreken’ aanvullend mee te verzekeren op de VvE Rechtsbijstandverzekering. Met deze dekking is uw relatie verzekerd van juridische hulp bij geschillen over de nieuwbouw van het gebouw van de VvE. Het gaat daarbij om verborgen gebreken na oplevering die betrekking hebben op gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw. Dit gebouw of gedeelte van dit gebouw moet dan minder dan 5,5 jaar geleden zijn opgeleverd.

Wijziging externe kosten

De volgende wijzigingen zijn opgenomen in de Productvoorwaarden VvE Rechtsbijstand.

 • Voor externe kosten wordt de maximale vergoeding beperkt tot € 30.000,- per gebeurtenis (inclusief btw).
 • Bij inschakeling van externe rechtshulpverleners, bijvoorbeeld een advocaat die u zelf kiest, wordt de maximale vergoeding beperkt tot € 10.000,- per gebeurtenis (inclusief btw).

NIEUW: VvE Milieuschade

Op veler verzoek is het VvE Pakket uitgebreid met een Milieuschadeverzekering. Vanaf 20 april 2023 kunt u deze verzekering afsluiten in de Adviseursmodule.

Ook een VvE kan te maken krijgen met milieuschade. Bijvoorbeeld door verontreinigd bluswater of het vrijkomen van zonnepaneeldeeltjes door brand of storm. Als de VvE milieuschade veroorzaakt op de eigen locatie of bij anderen, dekt de milieuschadeverzekering de kosten.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw acceptatieteam.