Onze cijfers

Jaarverslag

Als u op de afbeelding klikt, kunt u ons jaarverslag inzien. U kunt het jaarverslag ook gelijk downloaden.

jaarverslag-2017
Wilt u een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2017' naar: communicatie-info@goudse.com.

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Premie-inkomen

2017

2016

2015

Schadeverzekeringen Inkomen

251.917

223.419

214.072

Schadeverzekeringen Zaakschade

136.363

126.379

131.638

Levensverzekeringen periodieke premies

54.830

59.480

63.923

Levensverzekeringen premies ineens

20.553

21.160

38.222

Totaal

463.663

430.438

447.855

Opbrengst beleggingen

75.161

85.468

80.583

Overige inkomsten

32.004

15.875

15.755

Omzet

570.828

531.781

544.193

       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

73%

70%

67%

Particuliere premie

27%

30%

33%

       

Resultaat na belastingen

34.355

33.346

36.701

Beleggingen

2.465.388

2.527.712

2.662.586

Technische voorzieningen

2.072.699

2.169.869

2.301.783

Aansprakelijk vermogen

417.839

405.403

365.800

Balanstotaal

2.633.266

2.693.913

2.800.834

Rendement eigen vermogen

9,9%

10,2%

12,3%

Solvabiliteit (Solvency I)*

 


289,9%

Solvabiliteit (Solvency II)*

236,2%

224,3% 

 

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

De Goudse

560

550

534

Van Lanschot Chabot

238

121

127

*Per 1 januari 2016 is de 'Solvency II'-regelgeving van kracht en is de 'Solvency I'-regelgeving vervallen.

Solvency II rapportage (SFCR)

Via deze link vindt u de Solvency II rapportage 2017 van De Goudse N.V.