Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

   2019  2018  2017
Premie-inkomen      
Schadeverzekeringen Zaakschade  62.069  50.102  39.579
Schadeverzekeringen Inkomen  14.466 12.573 11.718
Totaal premie-inkomen 76.535  62.675 51.297 
Zakelijke premie  61% 62% 59%
Particuliere premie
39%  38% 41% 
Technisch resultaat
4.969 -1.177
4.768
Technische voorzieningen 43.048 36.565
28.343
Aantal medewerkers (FTE/ultimo)
45 39 37