Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

   2021  2020  2019
Premie-inkomen
   
Schadeverzekeringen Zaakschade  81.548 71.676  62.069
Schadeverzekeringen Inkomen  16.750 16.095 14.466
Totaal premie-inkomen 98.298 87.771 76.535
Zakelijke premie  61% 60% 61%
Particuliere premie 39% 40% 39%
Technisch resultaat 14.560 8.415 4.969
Technische voorzieningen 52.477 50.407 43.048
Aantal medewerkers (FTE/ultimo) 63 52 45