Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

     2022  2021  2020  
  Premie-inkomen  
   
  Schadeverzekeringen Zaakschade   88.937 81.548 71.676  
  Schadeverzekeringen Inkomen   18.193 16.750 16.095
  Totaal premie-inkomen  107.130 98.298 87.771  
  Zakelijke premie   63% 61% 60%  
  Particuliere premie  37% 39% 40%  
  Technisch resultaat  5.954 14.560 8.415
  Technische voorzieningen  61.935 52.477 50.407  
  Aantal medewerkers (FTE/ultimo)  72  63  52