Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

   2020  2019  2018
Premie-inkomen      
Schadeverzekeringen Zaakschade  71.676  62.069  50.102
Schadeverzekeringen Inkomen  16.095 14.466 12.573
Totaal premie-inkomen 87.771 76.535 62.675 
Zakelijke premie  60% 61% 62%
Particuliere premie
40% 39% 38% 
Technisch resultaat
8.415 4.969
-1.177
Technische voorzieningen 50.407 43.048
36.565
Aantal medewerkers (FTE/ultimo)
52 45 39