Onze cijfers

Kerncijfers De Zeeuwse

Bedragen x € 1.000,-

2023 2022 2021
Premie-inkomen
Schadeverzekeringen Zaakschade 94.673 88.937 81.548
Schadeverzekeringen Inkomen 19.364 18.193 16.750
Totaal premie-inkomen 114.037 107.130 98.298
Zakelijke premie 65% 63% 61%
Particuliere premie 35% 37% 39%
Technisch resultaat -2.270 5.954 14.560
Technische voorzieningen 74.914 61.935 52.477
Aantal medewerkers (FTE/ultimo) 80 72 63