Inloggen Ondernemer

Mijn Bedrijf

  • Schade melden
  • Beheren van uw Schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekering(en)

Mijn Personeel

  • Werknemersgegevens beheren
  • Ziekmeldingen doorgeven
  • Aanleveren gegevens premievaststelling
  • Meer informatie coronadienstverlening voor relaties met een verzuimverzekering