Opruimingskostenverzekering

De Zeeuwse Agrarische Verzekeringen

Waarom een opruimingskostenverzekering?

Na een grote schade aan het bedrijfsgebouw of de bedrijfsuitrusting is naast het vervangen of herstellen, het opruimen van de restanten ook van belang. De kosten hiervan kunnen flink oplopen. 
Als de gebouwen en/of de bedrijfsuitrusting uitgebreid zijn verzekerd, is daarvoor al 10% van het  verzekerde bedrag aan opruimingskosten inbegrepen. Dit is niet altijd voldoende. 

Belangrijkste voordelen

 • Check
  Alle kosten voor opruimen op een polis
 • Check
  De opruimingskostendekking sluit aan op de milieuschadeverzekering
 • Check
  Deskundige voor vaststellen schadebedrag is gedekt

Wat is een opruimingskostenverzekering?

Een opruimingskostenverzekering vergoedt na schade de kosten voor het wegruimen en/of afbreken van de beschadigde verzekerde zaken op het risicoadres. Het moet altijd gaan om zaken die zich boven de grond bevinden. 
wat is verzekerd?

Wat is verzekerd?

De opruimingskosten zijn verzekerd voor de bij ons gesloten bedrijfsgebouwen- en/of  bedrijfsuitrustingverzekering als de oorzaak van de schade ook is gedekt op die verzekeringen. 

Bij de opruimingskostenverzekering zijn 2 dekkingen mogelijk:

 • Brand
 • Brand, storm en hagel
 
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Wij keren niet uit als de schade is ontstaan door:

 • Een aardbeving
 • Een aanrijding
 • Diefstal
 • Mest door uit- en overstromen van een mestbassin
 • Grondwater
 • Opzet en illegale activiteiten 
 • Slecht of achterstallig onderhoud 
 • Bouw-, montage-, ontwerp- en constructiefouten 
 • Gebruik van ondeugdelijke materialen
 • Instorting, slijtage of in- of verzakking.
 
Downloads

Toch niet de juiste adviseur voor uw bedrijf?

Sluit deze adviseur toch niet aan bij uw wensen? Kies dan een andere adviseur die een betere match is. Vul uw postcode in en vind een adviseur die het beste bij uw bedrijf past.
Vind een andere adviseur

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023

Veelgestelde Vragen

0