Kaasboerderij Schellach in Middelburg

Milieuschadeverzekering 

Waarom de Milieuschadeverzekering Agrarisch?

Werkt u met bestrijdingsmiddelen of met meststoffen? Deze kunnen het milieu ernstig aantasten. Door brand of storm kan verontreinigd bluswater schade aan het milieu veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor de sanering. U kunt zich wel voorstellen dat de kosten hoog oplopen in zo’n situatie. De Milieuschadeverzekering Agrarisch dekt dan vrijwel alle kosten. Zo kunt u gewoon verder met ondernemen en is de continuïteit van uw bedrijf zeker gesteld.  

Naast de saneringskosten dekt de verzekering ook de afvoer van asbest na een brand of storm. Evenals verontreiniging van grond door derden. Uw bedrijfsvoering kan tijdelijk stil komen te liggen tijdens saneringswerkzaamheden. De opbrengst die u daardoor misloopt en de vaste lasten in die periode zijn ook meeverzekerd. 
Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Saneringskosten van derden zijn ook gedekt
 • particulier-vinkje
  Vergoeding voor omzetderving
 • particulier-vinkje
  Inclusief herstelkosten terrein na sanering

Wat is verzekerd bij de Milieuschadeverzekering?

 • De Milieuschadeverzekering dekt uw verzekerde adres in Nederland inclusief de omliggende locaties van derden. Verricht u werkzaamheden op andere locaties? Verzeker dat aanvullend.
 • Kosten om schade te voorkomen of te verminderen. Die kosten noemen we bereddingskosten.
 • Saneringskosten, ook voor omliggend terrein van derden.
 • Expertisekosten.
 • Bedrijfsschade die u oploopt als gevolg van sanering, zoals de winst die u misloopt en vergoeding van uw vaste lasten.
 • Kosten voor herstel van het terrein na sanering, zoals bestrating, beplanting, leidingen en kabels.

Standaard geldt er geen eigen risico. Afhankelijk van de werkzaamheden en risicofactoren kan er voor u wel een eigen risico gelden. Uw adviseur weet wanneer en hoeveel dit is. 

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de Milieuschadeverzekering?

De Milieuschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Bijvoorbeeld:

 • Schade ontstaan door werkzaamheden ter vervanging of verwijdering van asbestdaken.
 • Verontreiniging veroorzaakt door vulkanische uitbarstingen, atoomkernreacties of illegale praktijken.
 • Reeds bestaande verontreiniging.
 • Schade en kosten die veroorzaakt zijn door schuld of grove nalatigheid en roekeloosheid.
 • Schade en kosten ontstaan door onvoldoende milieuzorg, bijvoorbeeld door handelingen die in strijd zijn met de milieuvergunning.

In de Aanvullende Voorwaarden Milieuschade leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

 

 

Wat kost het?

Wat kost de Milieuschadeverzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. Het soort bedrijf en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bepalen de hoogte van uw premie.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Aanvullende Voorwaarden Milieuschade 
Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Agrarisch
 
Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024