Waarom de Rechtsbijstandverzekering Agrarische Bedrijven?

Juridische hulp is duur. Een Rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij conflicten of dreigende conflicten. Als agrarisch ondernemer heeft u met veel verschillende mensen, bedrijven en instanties te maken. Dat vergroot de kans op een conflict.

Soms kunt u ook wel wat advies gebruiken. Bijvoorbeeld wanneer u te maken heeft met vergunningen, contracten en/of leveringsvoorwaarden. Of als u overweegt een medewerker te ontslaan. Dan is het prettig als u advies van een specialist krijgt. Betaalbaar, want als u zelf een juridisch adviseur inhuurt, betaalt u vele malen meer dan de jaarpremie van uw Rechtsbijstandverzekering Agrarische Bedrijven bij De Zeeuwse.

Wilt u advies of heeft u een conflict? Dan helpen de medewerkers van het onafhankelijke Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. (BrandMR) u. Professioneel en integer, snel en creatief.

Wat is verzekerd bij de Rechtsbijstandverzekering Agrarische bedrijven?

Juridische hulp en advies door Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. (BrandMR). Denk hierbij onder meer aan:

 • Advies en juridische ondersteuning bij dreigende of bestaande conflicten. Bijvoorbeeld met medewerkers. Of over in- of verkoop van goederen of diensten.
 • Mediation als de situatie daar geschikt voor is.
 • Juridisch advies over vergunningen, een contract of leveringsvoorwaarden.
 • Vergoeding voor:
  - proces- en gerechtskosten;
  - kosten van deskundigen en getuigen;
  - eventueel kosten van een advocaat;
  - de proceskosten van de tegenpartij als dat nodig is.
Belangrijk om aan te denken

Belangrijk om aan te denken als u Rechtsbijstand Agrarische Bedrijven verzekert

 • De verzekering geldt als uw bedrijf in Nederland gevestigd is.
 • Ook de tegenpartij moet in Nederland gevestigd zijn of wonen.
 • En het Nederlands recht moet van toepassing zijn.
 • Tot slot moet ook het financieel belang van uw zaak minimaal € 450,- zijn.

In de Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand Agrarische Bedrijven leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

 • Geen eigen risico
 • Optionele dekking voor geschillen over uw Quota en Milieu
 • Aanvullende activiteiten van uw Agrarische bedrijf mee te verzekeren, zoals:
 • - Bed & Breakfast
  Zorgboerderij
  - Stalling
  Huisvesting van medewerkers 

 

 
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. Bijvoorbeeld:

 • faillissementszaken;
 • deskundigen die u zonder toestemming van BrandMR inschakelt;
 • als u opzettelijk iets deed of naliet terwijl u wist dat er mogelijk een conflict kon ontstaan;
 • geschillen die u als particulier persoon heeft;
 • geschillen die te maken hebben met de oprichting, de aan- of verkoop, fuseren of beëindigen van uw bedrijf;
 • geschillen over een voor uw bedrijf benodigde milieuvergunning
 • als uw eigen belangen niet worden geraakt, maar die van een ander;
 • als het financieel belang van het geschil minder dan € 450,- is. Dit geldt niet voor strafrechtsbijstand en juridisch advies.

In de Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand Agrarische Bedrijven leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost de Rechtsbijstandverzekering Agrarische Bedrijven?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. Onder andere het soort bedrijf, uw omzet en aantal medewerkers bepalen de premie.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand Agrarische Bedrijven
Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand Particulier
Algemene Voorwaarden Compleet Verzekerd Mijn bedrijf Agrarisch

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024