Kaasboerderij Schellach in Middelburg

Vervoerverzekering Eigen Goederen

Waarom de Vervoerverzekering Eigen Goederen?

Vervoert u uw eigen goederen van het land naar de loods? Of haalt u producten op bij bijvoorbeeld een groothandel? Als u onderweg bent, loopt u risico dat deze goederen beschadigd raken. Bijvoorbeeld door een ongeval of tijdens het laden en lossen. De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt u 24/7 bescherming tegen verlies van goederen en producten.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  24/7 dekking
 • particulier-vinkje
  Schade bij laden en lossen is verzekerd

Wat is verzekerd?

De verzekering biedt u uitstekende dekking tegen verlies en schade aan uw producten tijdens vervoer. Bijvoorbeeld:

 • Schade tijdens lade en lossen;
 • Bijkomende kosten zoals opruimingskosten, hulpmaterialen en kosten om schade te verminderen;
 • Verlies door staking.

De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt 24/7 bescherming.

U kiest zelf het verzekerd bedrag, tussen € 1.000,- en € 25.000,-. Vervoert u goederen in een personenauto? Dan is uw maximaal verzekerd bedrag € 5.000,-.

Vergoedingen

Vergoedingen

 • Bij ingekochte goederen bestemd voor de verkoop vergoeden wij de waarde volgens de inkoopfactuur plus de gebruikelijke winstopslag, tot maximaal 20%.
 • Goederen die u al verkocht heeft, vergoeden we volgens de verkoopfactuur.
 • Goederen die niet bestemd zijn voor de verkoop, zoals gereedschap vergoeden we volgens dagwaarde.
Eigen risico

Eigen risico

Het standaard eigen risico is € 250,- per gebeurtenis. Voor loonbedrijven is dit € 500,- per gebeurtenis.

In de Aanvullende Voorwaarden Vervoer Eigen Goederen leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.
 
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Vervoerverzekering Eigen Goederen biedt een uitstekende dekking. Maar we vergoeden niet alles. Bijvoorbeeld:

 • Schade die ontstaat als u te weinig heeft gedaan om diefstal of verlies van uw vervoermiddel te voorkomen. 
 • Schade die door opzet is veroorzaakt. 
 • Indien de bestuurder onder invloed is van bedwelmende middelen zoals medicijnen of alcohol.
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen of levende dieren.

In de Aanvullende Voorwaarden Vervoer Eigen Goederen leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost het?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De hoogte van de premie is afhankelijk van het verzekerde bedrag.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Agrarisch
Aanvullende Voorwaarden Vervoer Eigen Goederen

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.