Hoe behandelen wij letselschade?

Letselschade

Wordt u, als verzekerde bij De Zeeuwse, voor letselschade aansprakelijk gesteld? Dan leest u hieronder hoe wij dit behandelen.

Stap 1: Aangifte

Wanneer u letselschade heeft veroorzaakt aan iemand anders, dan is het belangrijk dat u dat zo snel mogelijk bij ons meldt. Dat kan rechtstreeks of via uw verzekeringsadviseur.
Stap 2: Controle op aansprakelijkheid

Stap 2: Controle op aansprakelijkheid

Wij bekijken in hoeverre u aansprakelijk bent en of uw verzekering deze schade dekt.
Daarna wordt bepaald wat de financiële schade van de persoon die letsel heeft opgelopen is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.
Stap 3: Personen die betrokken zijn bij de schadebehandeling

Stap 3: Personen die betrokken zijn bij de schadebehandeling

Na ontvangst van de schademelding gaan verschillende personen voor u aan de slag.
Onze schadebehandelaar Personenschade neemt contact op met u en met degene die letselschade heeft opgelopen. Hij houdt u op de hoogte van de acties die hij onderneemt. Tijdens de behandeling van het schadedossier kunnen experts en schaderegelaars worden ingeschakeld om de geleden schade vast te stellen. Onze medisch adviseurs houden zich bezig met de medische kant van de schadebehandeling. In sommige gevallen wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om de benadeelde te begeleiden met de hervatting van zijn werk. Tijdens de behandeling van de schade is alles er op gericht om de schade voortvarend en naar tevredenheid van de betrokkenen af te wikkelen.
Stap 4: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 4: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat u aansprakelijk bent en hiervoor bij ons verzekerd bent, ontvangt de persoon die letselschade heeft opgelopen een schadevergoeding van De Zeeuwse.

Fraude

De Zeeuwse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Zeeuwse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
  • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
  • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
  • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
  • aangifte bij de politie.