Flexwerkers in de horeca wel of niet verzekeren?

Bent u verplicht om (al) uw flexwerkers mee te verzekeren als u kiest voor een Verzuimverzekering? Veel werknemers in de horeca hebben een flexibel contract. Denk bijvoorbeeld aan studenten in uw bediening of een afwasser op oproepbasis. Gelden voor hen dezelfde regels rondom ziekteverzuim als voor uw vaste personeel?

Wat is een flexwerker?

Onder werknemers met een flexibel dienstverband vallen bijvoorbeeld:

 • Oproep-/invalkrachten
 • Uitzendkrachten
 • Seizoenkrachten
 • Werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren
 • Werknemers met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren

Ben ik verplicht om mijn flexwerkers te verzekeren op mijn Verzuimverzekering?

Kiest u voor een Verzuimverzekering, dan eisen de meeste verzekeraars dat u alle werknemers verzekert, ook flexwerkers zoals oproep/invalkrachten. Bij ons is dat een keuze. Wij kijken naar het contract dat u met uw medewerkers heeft afgesloten. Heeft u een oproepcontract afgesloten, dan kunt u ervoor kiezen om deze medewerkers niet op te nemen in de verzuimverzekering.

Een oproepkracht (personeel met een oproepcontract) is een werknemer met:

 • Een nulurencontract
 • Min-maxcontract 
 • Een oproepcontract met voorovereenkomst

Of u uw oproep-/invalkrachten wilt verzekeren hangt af van het financiële kostenplaatje. Welke contracten biedt u aan, betaalt u zelf het loon door bij ziekte of bent u liever financieel gedekt? Het kan lonen om uw oproep-/invalkrachten te verzekeren. Zo komt u als bedrijf met veel oproep-/invalkrachten bijvoorbeeld niet voor grote onverwachte uitgaven te staan als een aantal van hen ziek wordt. Bovendien zijn oproep-/invalkrachten vaak jong en hebben zij een relatief laag salaris. Hierdoor is de premie voor hen lager dan die voor vaste werknemers.

Meer lezen over de Verzuimverzekering van De Zeeuwse

 

Flexwerkers in de horeca

De horeca cao spreekt over:

 • Vakkrachten 
 • Seizoenkrachten 
 • Invalkrachten-nuluren

Volgens de modelovereenkomsten van de KHN  valt een invalkracht-nuluren in de horeca altijd onder de definitie oproepkracht. Voor vakkrachten en seizoenkrachten heeft u de keuze: een vast contract of een oproepcontract. 
Let op: sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) sinds 1 januari dit jaar, is het werken met oproepcontracten financieel minder aantrekkelijk. Zo betaalt u voor oproepkrachten 5% meer ww-premie dan voor personeel met een vast contract. Ook zijn er extra regels voor het nuluren en het min-maxcontract.

 

Regels rondom verzuim van flexwerkers?

Voor elk contract gelden andere verplichtingen. Zo betaalt u een vast personeelslid twee jaar door bij ziekte, volgens de horeca cao is dat het eerste jaar 95% en het tweede jaar 75%. Voor oproepkrachten zijn er verschillende soorten contracten (zie hierboven: nuluren, min max en contract met voorovereenkomst). Per contractvorm kunnen de regels over loondoorbetaling bij ziekte verschillen. 

 

Oproepkrachten aanmelden bij de arbodienst

Wordt uw medewerker buiten de oproepperiode ziek, dan hoeft u geen loon door te betalen. Wel bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. Alle werknemers moeten altijd worden aangemeld bij een arbodienst. Als u uw werknemer onvoldoende begeleidt bij de ziekte, kan het UWV u hiervoor een loonsanctie geven.  

 

Goed advies in de horeca

Wilt u zich verzekeren, maar denkt u erover om uw oproepkrachten uit te sluiten? Kijk dan goed naar het soort contract dat u aanbiedt en welke verplichtingen daarbij horen. Laat u altijd goed adviseren. Een onafhankelijk adviseur helpt u daarbij. Die kijkt samen met u naar het personeelsbestand. Hoeveel oproepkrachten heeft u? Wat zijn uw financiële middelen? En hoeveel risico wilt u nemen? Zo krijgt u scherp wat slim is om te doen.