Kaasboerderij Schellach in Middelburg

Ondernemers-AOV

Waarom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Omdat u als zelfstandig ondernemer een groot financieel risico loopt als u niet meer kunt werken. Zeker als u geen eigen financiële middelen heeft waarmee u uw inkomensverlies opvangt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) geeft u dan toch de zekerheid van een vast inkomen. Onafhankelijk van de reden van uw arbeidsongeschiktheid. Of die nu door een ongeluk, ziekte of psychische klachten komt. Bij minimaal 25% arbeidsongeschiktheid keert de Ondernemers-AOV uit.

Naast financiële zekerheid ontvangt u persoonlijke hulp. Bij uw herstel en re-integratie. Samen bekijken we wat u nodig heeft. Misschien een werkplekaanpassing of omscholing? Soms dragen wij bij aan de kosten hiervoor. En verwijzen u door naar goede en betrouwbare hulpverleners.

Ook als u nog niet arbeidsongeschikt bent, heeft de Ondernemers-AOV nut. U heeft namelijk jaarlijks recht op een gratis Persoonlijke Gezondheidscheck. En gaat het mentaal even wat minder? Maak dan gebruik van de persoonlijke coaching. Die is gericht op uw persoonlijke effectiviteit. De coaching is er ook voor uw gezinsleden. Met preventie voorkomt u dat u arbeidsongeschikt raakt. Want u blijft toch ook het liefste doen waar u goed in bent? Ondernemen!

Lees voor meer informatie ook de brochure Ondernemers-AOV van De Zeeuwse

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Gratis preventie: gezondheidscheck en coaching
 • particulier-vinkje
  Alle onderdelen jaarlijks aanpasbaar
 • particulier-vinkje
  Duidelijkheid over wat u krijgt bij arbeidsongeschiktheid

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Welke dekking is er op een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Als corona arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of ertoe leidt dat iemand die al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, meer arbeidsongeschikt wordt, is er dekking.
Er is echter geen dekking als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als iemand bijvoorbeeld thuis blijft vanwege vrees voor besmetting of omdat hij preventief in quarantaine moet blijven.
Wat als er een medische keuring nodig is voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Zeeuwse is een keuring niet meer standaard vereist. Maar als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn. Als er een beroep wordt gedaan op de verzekering is er vaak ook een keuring nodig. Deze keuringen gaan vooralsnog gewoon door. Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruikgemaakt van een videoverbinding, zodat reistijd en contact vermeden worden.
Kunnen ondernemers ook een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud voor zichzelf als ondernemer of als zzp’er?
Nee, de regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Voor ondernemers zelf en voor zzp’ers zijn er andere regelingen.
Welke extra tijdelijke ondersteuning is er voor zzp’ers en mkb’ers?

Voor hen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo). Deze staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die in financiële problemen komen door de coronacrisis. De regeling is gebaseerd op het al bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en wordt uitgevoerd door de gemeenten. Er kan een aanvraag worden ingediend bij de woongemeente (niet de gemeente waar het bedrijf is gevestigd).  De regeling is nog niet van kracht maar gemeenten kunnen wel alvast aanvragen in behandeling nemen. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot. Voor de laatste informatie, ook over het aanvragen, zie het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.  

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor een periode van maximaal drie maanden aan tot het sociaal minimum. Deze uitkering bedraagt maximaal ca. € 1.500,- per maand en is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie. Er is geen terugbetalingsverplichting en ook geen vermogens- of partnertoets.
 • Er kan onder bepaalde voorwaarden een lening voor bedrijfskapitaal worden afgesloten tot maximaal € 10.157,- om liquiditeitsproblemen op te lossen.
Welke extra service biedt De Zeeuwse aan voor ondernemers met een AOV?

Heeft u als ondernemer zorgen over de huidige bedrijfsvoering? Kunt u met de coronamaatregelen nog verder op de vertrouwde weg? Wat kunt u op dit moment doen als ondernemer met alle corona perikelen?

Ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de Zeeuwse hebben vanaf nu de mogelijkheid om laagdrempelig te sparren met een coach. Op deze manier kan de ondernemer die twijfelt over de toekomst van zijn bedrijf en daarvan last ondervindt in zijn functioneren een gesprek met een deskundige aanvragen. Dit om samen overzicht te krijgen en alles op een rij te zetten.

De medewerkers van de schadeafdeling AOV doen een korte check bij binnenkomst van de aanvraag. Indien nodig nemen zij contact met u op.

De coaching zelf wordt gedaan door professionele bureaus waar wij al geruime tijd mee samenwerken. De Zeeuwse werkt al jaren lang succesvol samen met deze bureaus in het kader van schadebehandeling bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Wilt u graag gebruik maken van de mogelijkheid om te sparren met een coach? Neem dan contact op met onze medewerkers van team schade AOV op telefoonnummer (0118) 683 305 of stuur een e-mail naar aovschade@dezeeuwse.nl.

Zijn er nog andere regelingen vanuit de overheid?

Ja, er zijn nog meer regelingen van kracht voor zzp’ers  en mkb’er. Het  Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht. 
Naast informatie over:

 • de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW); en
 • de extra tijdelijke ondersteuning voor zzp’ers en mkb’ers

vindt u daar ook informatie over de volgende maatregelen:
 • Compensatieregeling van € 4.000,- voor de zwaarst getroffen bedrijven (met name horeca, reisbranche, evenementenbranche en bedrijven in culturele sector)
 • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
 • Uitstel belastingbetaling
 • Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits
 • Tijdelijke borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
 • Maatregelen voor stopzetten toeristenbelasting voor ondernemers en maatregelen voor de cultuursector

Daarnaast hebben een aantal banken maatregelen aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien en zijn er initiatieven van de EU.
Ik moet preventief binnenblijven of ben in quarantaine, maar ben niet arbeidsongeschikt. Wat kan mijn AOV mij bieden?
Uw AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval. Als u niet arbeidsongeschikt bent, heeft u geen recht op een uitkering (ook niet bij quarantaine). Bent u (para)medicus en heeft u een Ondernemers-AOV? Dan is er wel dekking als u door besmetting met het coronavirus niet mag werken. Ook als u niet arbeidsongeschikt bent.

Ook als u niet arbeidsongeschikt bent, heeft u wel degelijk iets aan uw AOV. Als u problemen ondervindt neem dan contact met ons op. In overleg met u gaan wij op zoek naar een een passende oplossing.
Ik voel me niet lekker; ik weet niet of het corona is of griep. Moet ik mij arbeidsongeschikt melden?
Nee, wij vragen u om het verloop nog even te bezien. Meld het wel als de klachten langer dan 14 dagen aanhouden en u daardoor niet kunt werken of als uw klachten verergeren.
Mijn bedrijf is (verplicht) gesloten; heb ik recht op een uitkering?
Nee, u heeft alleen recht op een uitkering als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor steun van de overheid. Er zijn verregaande regelingen van kracht waar zzp’ers en mkb’ers gebruik van kunnen maken, op korte en langere termijn. Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht.
Ik ga (tijdelijk) vrijwilligerswerk doen in het een ziekenhuis; ben ik verzekerd?
Ja, ongeacht welk beroep u normaal gesproken uitoefent. Wij bieden graag dekking vanuit uw AOV als u zich tijdelijk vrijwillig inzet ter bevordering van de gezondheid van uw medemens.

Voor wie is onze arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • ondernemers
  Voor álle ondernemers
 • ondernemers
  Vanaf 18 jaar t/m 54 en soms tot en met 59 jaar
 • specialist
  DGA'S

Wat is verzekerd bij de Ondernemers-AOV?

 • Uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  De Ondernemers-AOV van De Zeeuwse biedt bij arbeidsongeschiktheid een uitkering en hulp om weer aan het werk te gaan. Vooraf weet u precies hoe hoog uw uitkering is als u arbeidsongeschikt raakt. En u bepaalt zelf uw eigen risico in dagen. Dat is de wachttijd voordat de uitkering ingaat. De verzekering keert uit bij minimaal 25% arbeidsongeschiktheid. Uw uitkering is maximaal 80% van het bruto-inkomen dat u per jaar verdient met uw onderneming. Het minimum verzekerd bedrag is € 10.000,-. Het maximum is € 200.000,-. U bepaalt zelf uw uitkeringspercentage en het verzekerd bedrag.
 • Extra dienstverlening
  Zoals hulp bij re-integratie en revalidatie. Samen met u kijken we wat er nodig is, zodat u weer kunt werken. Heeft u extra ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld een werkplekaanpassing of omscholing? Dan regelen we dat. En soms betalen we de kosten daarvoor. We hebben een uitgebreid netwerk van goede en betrouwbare hulpverleners. En verwijzen u daar graag naar door.
 • Preventieve diensten
  Voorkom dat u ziek wordt. Check regelmatig uw gezondheidssituatie. En schakel tijdig hulp in. De Ondernemers-AOV van De Zeeuwse helpt u, ook als u nog niet arbeidsongeschikt bent. Met:

  • De Persoonlijke Gezondheidscheck van Niped.
  • Persoonlijke coaching voor u en uw gezinsleden.

  Deze dienstverlening is onafhankelijk en kost u niets. Er wordt geen persoonlijke informatie over u aan ons doorgegeven.

  In de brochure Ondernemers-AOV en de Aanvullende Voorwaarden Ondernemers-AOV leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

U houdt zelf uw AOV up-to-date
Uw onderneming of privésituatie kan veranderen. Dan wilt u wel dat uw verzekering daarbij aansluit. Misschien wilt u tussentijds uw uitkering of eigenrisicotermijn veranderen. Omdat u meer of juist minder behoefte heeft aan financiële zekerheid. Dat is mogelijk. De AOV-waardemeter van De Zeeuwse is uw hulpmiddel daarbij. Daarmee zet u jaarlijks uw situatie en wensen op een rijtje. Zolang u jonger dan 55 bent, mag u uw verzekerd bedrag jaarlijks met maximaal 10% verhogen. Daar hoeft u geen medische informatie voor aan te leveren.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

 • Bent u minder dan 25% arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen uitkering.
 • Een uitkering tijdens de eigenrisicotermijn.
 • Uiteraard helpen wij u in beide situaties wel. Zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan.

  In sommige situaties is er geen dekking. Bijvoorbeeld als:

  • u met opzet of door roekeloos gedrag arbeidsongeschikt raakt;
  • u deelneemt aan gevaarlijke sporten;
  • u arbeidsongeschikt raakt na ongeluk waarbij u onder invloed van alcohol of drugs bent.

  In de Aanvullende Voorwaarden Ondernemers-AOV leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

  Wat kost het?

  Wat kost de Ondernemers-AOV?

  Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van:

  • uw beroep;
  • uw werkzaamheden;
  • de dekkingselementen die u kiest, zoals verzekerd bedrag en eigenrisicotermijn.

  De AOV heeft 2 premievormen:

  1. Het standaardtarief: een gemiddelde premie die u de hele looptijd betaalt.
  2. Het combinatietarief: een premie die laag begint en langzaam stijgt naar een tarief dat daarna gelijk blijft.

  Overleg met uw adviseur welke vorm bij u past. Uw adviseur rekent een vergoeding voor advies en dienstverlening. Deze spreekt hij met u af. Deze kosten horen niet bij uw premie.Meestal is een telefonisch gesprek over uw medische situatie voldoende. Er is ook een instapvariant waar geen medische verklaring voor nodig is. En soms is een medische keuring nodig. Altijd als u 50 jaar of ouder bent. Een enkele keer vragen wij u om inzicht in uw financiële situatie. Boven een verzekerd bedrag van € 40.000,- altijd. En ook als wij u na een steekproef selecteren.

  Premiekorting: aanvangskorting of doorlopende korting

  Bent u jonger dan 50 jaar wanneer u de Ondernemers-AOV afsluit? Dan krijgt u aanvangskorting. Dit is 30% in het eerste jaar, 10% in het tweede jaar en 5% in het derde jaar.

  Heeft u liever een doorlopende korting? Kies dan voor deze premiekorting. Daarmee krijgt u 5% korting zolang uw AOV-verzekering loopt.

  Bent u ouder dan 50 jaar? Dan krijgt u geen aanvangskorting maar wel altijd doorlopende korting.

  Pakketkorting
  De Ondernemers-AOV is altijd onderdeel van het Privé Pakket Online of van CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Ook als uw AOV de enige verzekering bij ons is. De Ondernemers-AOV telt mee voor de hoogte van uw pakketkorting. Met een Ondernemers-AOV krijgt u extra korting over uw andere verzekeringen. De pakketkorting geldt niet voor de premie van uw Ondernemers-AOV.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Wat zijn de voorwaarden?

  Algemene voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
  Aanvullende Voorwaarden Ondernemers-AOV (CompleetVerzekerd Mijn bedrijf)
  Algemene voorwaarden Privé Pakket Online
  Aanvullende Voorwaarden Ondernemers-AOV (Privé Pakket Online)
  Voorwaarden Ondernemers AOV Voorlopige dekking

  Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

  Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

  Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
  Ik wil een persoonlijke oplossing

  Vind een adviseur