Bedrijfsscan

Wat is de bedrijfsscan?

Wat is de bedrijfsscan?

De bedrijfsscan biedt coaching of advies op bedrijfskundig of -economisch gebied, eventueel parallel aan persoonlijke en/of mentale begeleiding. Bijvoorbeeld wanneer de ondernemer het gevoel heeft vast te lopen in het eigen bedrijf, geen perspectief meer ziet en té lang té hard werkt, terwijl de problemen alleen maar lijken toe te nemen. Of de ondernemer ervaart verlies van controle, ziet problemen binnen zijn team van medewerkers of heeft persoonlijke beperkingen die hem belemmeren. Adviesbureau NoWo scant het bedrijf en de ondernemer zelf. En biedt op basis daarvan een advies- (focus op de onderneming) of coachingstraject (focus op de ondernemer).

Voor wie?

Voor zzp’ers of ondernemers met een klein of (middel)groot bedrijf die het gevoel hebben dat ze vastlopen binnen hun bedrijf (of een onderdeel daarvan) en hier zelf niet meer uit komen. En voor ondernemers die (mentale) belemmeringen ervaren of plots werden getroffen door fysieke beperkingen, waardoor de continuïteit van hun rol en die van hun onderneming in het geding komt.

Voordelen


  • Coaching gericht op uw bedrijf of op u als ondernemer
  • Maatwerk begeleiding specifiek afgestemd op uw (hulp)vraag
  • Het signaleren, oplossen en/of voorkomen van uw bedrijfsproblemen
  • Werken aan toekomstbestendig ondernemersperspectief
  • Het voorkomen van ziekte en uitval van ondernemers en/of medewerkers
  • Bewezen aanpak van onafhankelijk adviesbureau
twee vrouwen in een adviesgesprek

Meer informatie

Prijs


Kosteloos voor ondernemers met een Ondernemers-AOV.
Aanmelden

Na uw aanmelding, neemt een bedrijfsdeskundige contact op met u.

Privacy


De uitkomsten en het verloop van de sessies zijn strikt vertrouwelijk, De Zeeuwse ontvangt hierover geen informatie.

Vragen


Meer weten? Mail dan naar info@no-wo.nl of bel (073) 511 14 19.

In samenwerking met

Logo Nowo