Preventieve mediation en conflictbemiddeling

Wat is preventieve mediation en conflictbemiddeling?

Wat is preventieve mediation en conflictbemiddeling?

Preventieve mediation of conflictbemiddeling helpt ondernemers om bij onenigheid of conflicten een gezamenlijk gedragen oplossing te vinden. Dat voorkomt veel stress. De mediator of bemiddelaar stelt de belangen van beide partijen centraal en werkt persoonlijk, oplossingsgericht en strikt vertrouwelijk.

De coach van ICAS start met een verkennend telefonisch gesprek. Blijkt daaruit dat mediation in deze situatie van nut kan zijn? Dan heeft de mediator/bemiddelaar een verdiepend gesprek met beide partijen afzonderlijk.

Voor wie?

Voor ondernemers die hulp nodig hebben bij mediation of het oplossen van een conflict.

Voordelen


  • Oplossingsgerichte coaching en mediation
  • Persoonlijke aanpak
  • Oog voor de belangen van beide partijen
  • Gericht op het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing
man en vrouw bij mediator

Meer informatie

Prijs


De Preventieve mediation en conflictbemiddeling is kosteloos voor ondernemers die een Ondernemers-AOV bij De Zeeuwse hebben.

Aanmelden


Bel ICAS op: 0800 525 35 62 (kosteloos) Buiten Nederland: +31 (0)341 260 541 of ga naar ICAS Nederland | Coaching 24/7 EAP

Privacy


De uitkomsten en het verloop van de sessies zijn strikt vertrouwelijk, De Zeeuwse ontvangt hierover geen informatie.

Vragen


Meer weten? Kijk op www.icas.nl of bel 0800 525 35 62.

In samenwerking met