Nieuwe dekkingen en wijzigingen acceptatiebeleid Zakelijke dienstverlening

We hebben een aantal verzekeringen in ons branchepakket CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening verbeterd en de voorwaarden en preventiemaatregelen geactualiseerd. Hieronder vindt u per verzekering een overzicht van deze wijzigingen. Deze wijzigingen gaan in op 1 februari 2023.

Gewijzigde verzekeringen

Via de onderstaande links ziet u wat er voor de verschillende producten of productgroepen vanaf 1 februari 2023 verandert voor uw relaties in de branche Zakelijke dienstverlening.

Aansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade 
Rechtsbijstand Bedrijven
Verkeersschade Medewerkers 

Aansprakelijkheid

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB). 

Reclamebureaus en signing

 • Voor nieuwe relaties met een reclamebureau, die signing aanbrengen en/of produceren geldt voortaan een premietoeslag van 20% en een eigen risico van € 250,-.
 • Als een voertuig bij het bedrijf achterblijft voor het aanbrengen van signing gelden preventie-eisen t.a.v. het stallen in een afgesloten ruimte en het hang- en sluitwerk.
 • Daarnaast gelden beperkingen en preventie-eisen bij het werken op hoogte, brandgevaarlijke werkzaamheden, steigerbouw en machinale graafwerkzaamheden.
 • Deze eisen worden opgenomen in de bijzondere voorwaarden op het polisblad.

Productaansprakelijkheid
De productaansprakelijkheid voor een aantal productsoorten is vanaf 1 februari 2023 niet meer of beperkt verzekerd. Een overzicht van deze productsoorten vindt u in de Productvoorwaarden Aansprakelijkheid.


E-bikes (extra mee te verzekeren) 
De aansprakelijkheid voor schade van derden in verband met het gebruik van een e-bike kan aanvullend worden meeverzekerd. Dit is mogelijk voor e-bikes waarvoor geen wettelijke verzekeringsplicht geldt (tot 25 km per uur). De premie hiervoor is € 100,- per e-bike per jaar.

Beroepsaansprakelijkheid

Bedrijven met omzet > € 2 miljoen
Voor beroepsaansprakelijkheid is het voortaan mogelijk om bedrijven met een jaaromzet hoger dan € 2 miljoen te verzekeren. 

Productvoorwaarden
Voor nieuwe en bestaande relaties met een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering gelden per 1 februari 2023 de nieuwe Productvoorwaarden. Vanaf dan vindt u deze Productvoorwaarden hier. In de voorwaarden zijn wijzigingen aangebracht. 

Wijzigingen in voorwaarden
In overleg met onze partner Markel hebben wij de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het uitlooprisico kan in bepaalde gevallen met een premietoeslag worden meeverzekerd tot maximaal 5 jaar.
 • Wij vergoeden maximaal € 150,- per dagdeel als u op ons verzoek aanwezig moet zijn bij een gerechtelijke procedure.
 • Bij het schikken van een zaak hanteren wij uw eigen risico als het totale schikkingsbedrag niet hoger is dan 2 keer het eigen risico.
 • Wij moeten eerst toestemming geven voor het vergoeden van uw kosten in verband met het verweer 4e tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
 • Als een medewerker niet meer verbonden is aan het door u verzekerde bedrijf dan is er ook geen dekking meer voor deze medewerker vanuit de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade

Verbeteringen Bedrijfsgebouwen, Inventaris/Goederen en Bedrijfsschade
De Bedrijfsgebouwen-, Inventaris/Goederen- en Bedrijfsschadeverzekering zijn verbeterd en uitgebreid met de volgende dekkingen: 

Wateraccumulatie
Schade die ontstaat door wateraccumulatie is in het vervolg verzekerd. Voor gebouwen met een plat dak in combinatie met een stalen draagconstructie gelden een aantal preventiemaatregelen voor deze dekking. Deze staan in de productvoorwaarden.

Omvallende objecten
Schade die ontstaat doordat objecten of delen daarvan op of tegen uw bedrijfsgebouw vallen, zoals kranen, heistellingen en hoogwerkers, wordt voortaan vergoed. Ook schade door omvallende bomen of afgebroken takken wordt vergoed.

Rioolwater
Schade door rioolwater, dat onvoorzien via inpandige afvoerleidingen is teruggestroomd, wordt vergoed.

Wijzigingen preventiemaatregelen Inventaris/Goederen en Bedrijfsgebouwen
Hieronder vindt u een overzicht van de gewijzigde preventiemaatregelen voor de Inventaris/Goederen- en/of Bedrijfsgebouwenverzekering. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Branchevoorwaarden Zakelijke dienstverlening.

Elektrische installatie
Voor sommige bedrijven in de Zakelijke dienstverlening gelden nieuwe preventie-eisen ten aanzien van het keuren van de elektrische installatie. Meer informatie hierover vindt u hier.

Zonnepanelen
Veel branden worden veroorzaakt door zonnepanelen. Omdat brandveiligheid voor ons hoge prioriteit heeft, stellen we aan nieuwe relaties de volgende preventie-eisen:

 • Wanneer uw relatie meer dan 50 zonnepanelen heeft, zien wij dit als een verhoogd risico en vindt acceptatie plaats in overleg met een medewerker van De Zeeuwse.
 • Er kan geen Bedrijfsgebouwen- en/of Inventaris/Goederenverzekering worden afgesloten als het bedrijfsgebouw in het dak geïntegreerde zonnepanelen (indaksystemen) heeft.

Wijzigingen inbraakbeveiligingseisen Inventaris/Goederen 
De preventie-eisen voor inbraak/diefstal zijn aangescherpt voor nieuwe relaties. Voor alle bedrijven in de zakelijke dienstverlening geldt dat de ramen en buitendeuren minimaal moeten zijn voorzien van sloten die voldoen aan de eisen van de SKG**. Daarnaast gelden voor sommige bedrijven, afhankelijk van het verzekerd bedrag en het soort bedrijf, aanvullende preventie-eisen, zoals een inbraakalarm. Deze eisen zijn niet gewijzigd.

Rechtsbijstand Bedrijven

De Rechtsbijstandverzekering binnen CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening is per 1 februari 2023 als volgt gewijzigd:

 • Voor externe kosten wordt de maximale vergoeding beperkt tot € 50.000,- (bijvoorbeeld de kosten van een zelfgekozen advocaat). Als u kiest voor ondersteuning door SRK Rechtsbijstand   is de vergoeding nog steeds onbeperkt.
 • Geschillen rond de oprichting en instandhouding van een bedrijf zijn voortaan uitgesloten.

Verkeersschade Medewerkers

De Verkeersschadeverzekering Medewerkers binnen CompleetVerzekerd Zakelijke dienstverlening is per 1 februari 2023 als volgt verbeterd:

 • Het verzekeringsgebied is uitgebreid van Europa naar de gehele wereld.
 • De verzekering biedt ook dekking tijdens de normale reis heen en terug tussen woning en werkplek (woon-werkverkeer).
 • Ook stagiaires, vrijwilligers, uitzendkrachten en zzp’ers die u tijdelijk inschakelt zijn standaard meeverzekerd.
 • U kunt in het vervolg scooters en brommers meeverzekeren tegen een jaarpremie van € 75,- per scooter/brommer.

Vragen of meer informatie

Informatie over Elektrabeleid, Branchevoorwaarden en wijzigingen andere branches
Via de onderstaande links vindt u meer informatie over:

Elektrabeleid
Wijzigingen Detailhandel
Wijzigingen Bouw
Wijzigingen Horeca
Wijzigingen Groothandel
Wijzigingen Persoonlijke dienstverlening