Aansprakelijkheidsverzekering

Waarom de Aansprakelijkheidsverzekering Agrarische bedrijven?

Met de Aansprakelijkheidsverzekering Agrarische Bedrijven voorkomt u dat u met uw bedrijf moet stoppen door een grote schadeclaim van iemand anders. Maakt u of een werknemer een fout? Of krijgt een werknemer een ongeval? Dan kunnen de financiële gevolgen groot zijn. Zeker bij letsel of overlijden. Dat kan het einde van uw bedrijf betekenen. De Aansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken als er iets gebeurt. En ook bij een aansprakelijkheidsclaim gewoon kunt blijven ondernemen.  

Bij het agrarische bedrijf lopen werk en privé vaak door elkaar. De Aansprakelijkheidsverzekering Particulier Agrarisch kan als aanvullende verzekering naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het Agrarisch Pakket worden gesloten.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Dekking voor alle medewerkers
 • particulier-vinkje
  Gehuurde of geleende zaken tot € 50.000,- meeverzekerd
 • particulier-vinkje
  Weinig tot geen eigen risico
 • particulier-vinkje
  Nevenactiviteiten als zorgboerderij B&B en stalling kunnen worden meeverzekerd

Wat is verzekerd bij de Aansprakelijkheidsverzekering?

De Aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen en zaken in heel Europa tot
€ 2.500.000,- per aanspraak en maximaal € 5.000.000,- per jaar. U bent verzekerd voor:

 • Algemene aansprakelijkheid. Voor vrijwel alle aansprakelijkstellingen behalve de onderstaande 3.
 • Werkgeversaansprakelijkheid. Als u niet zorgt voor een goede en veilige werkomgeving.
 • Productenaansprakelijkheid. Als een product dat u maakt of levert schade veroorzaakt.
 • Milieuaansprakelijkheid. Als iemand u aansprakelijk stelt voor een grote brand of als u met chemische stoffen zoals bestrijdingsmiddelen werkt.

Zowel u als andere mensen die in uw bedrijf werken zijn verzekerd. Uw personeelsleden, stagiaires, uitzendkrachten, familie en huisgenoten.

Aanvullende dekkingen

Aanvullende dekkingen

De volgende extra dekkingen zijn mogelijk:

 • Huisvesting medewerkers
 • (gedeeltelijke) Verhuur van panden
 • Bed & Breakfast 
 • Zorgboerderij
 • Stalling (caravans/boten/voertuigen)
 • Loonspuitwerkzaamheden
 • Opzicht paarden 
 • Gehuurde/geleende zaken 
 • Agrarisch loonwerk
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd bij de Aansprakelijkheidsverzekering?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. Bijvoorbeeld:

 • Schade aan zaken die u heeft geleverd. 
 • Terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van zaken die u heeft geleverd. 
 • Werkzaamheden die u heeft verricht en die u opnieuw moet uitvoeren. 
 • Schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen. Het verkeersrisico voor uw medewerkers verzekert u met de Verkeersschadeverzekering voor Medewerkers
 • Schade door beroepsfouten. Dit zijn fouten zoals het geven van een verkeerd advies of een administratieve handeling, waardoor uw klant of opdrachtgever financiële schade oploopt. Deze verzekert u met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Agrarische bedrijven lopen dit risico meestal niet en dit is niet standaard in de dekking opgenomen.  
 • Milieuaantasting zoals bodem- of grondwatervervuiling veroorzaakt aan derden. Sluit hiervoor de Milieuschadeverzekering af.

In de Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Agrarische Bedrijven die gelden voor uw branche leest u meer over wat wel en niet gedekt is. Ook uw adviseur informeert u graag.

Wat kost het?

Wat kost de Aansprakelijkheidsverzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De premie hangt onder meer af van wat voor bedrijf u heeft en uw omzet. 
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Agrarische Bedrijven
Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Agrarische Loonbedrijven
Aanvullende Voorwaarden Aansprakelijkheid Particulier Agrarisch
Algemene Voorwaarden Compleet Verzekerd Mijn bedrijf Agrarisch

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.

Persoonlijk advies voor uw bedrijf?

Uw adviseur helpt u graag met een risicoanalyse voor uw bedrijf. En weet precies welke verzekeringsoplossingen van De Zeeuwse bij u passen. Zo kunt u verder met waar u goed in bent: ondernemen.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024