Waarom de Landbouwmaterieelverzekering?

Uw tractoren en andere landbouwwerktuigen zijn belangrijke en kostbare bedrijfsmiddelen voor u. Daarom wilt u schade of diefstal vergoed krijgen. En snel weer verder kunnen werken met een vervangend voertuig. Dat regelt u met de Landbouwmaterieelverzekering van De Zeeuwse als u kiest voor de Brand- of de Volledig cascodekking. Eventueel in combinatie met de soms verplichte WA-verzekering.

Vaak rijden er verschillende medewerkers met uw landbouwmaterieel. Op allerlei locaties en in diverse omstandigheden. Een ongeluk zit dan in een klein hoekje. Dan is het fijn als u weet dat de WA-dekking schade aan anderen verzekert. Zowel materiële als letselschade. Is het voertuig een motorrijtuig volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)? Dan is de WA-dekking verplicht. Voor werktuigen of aanhangers achter een zelfrijdend landbouwwerktuig is het WA-risico op de polis van het trekkend voertuig verzekerd.

Welke Landbouwmaterieelverzekering kiest u?

 

Variant

Dekking

Wettelijke aansprakelijkheid (WA)

 • schade toegebracht aan anderen

*) Brand

 

 • brand
 • explosie
 • zelfontbranding
 • blikseminslag

*) Volledige Cascodekking

 

 • schade door diefstal, brand, storm, botsing met wild
 • ruitschade
 • schade waaraan u zelf schuld heeft
 • aanschafwaarderegeling van 1 jaar voor nieuw landbouwmaterieel

*)Deze dekkingen kunnen in combinatie met de WA-dekking afgesloten worden.

Eigen risico

Eigen risico

Het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking, soort schade en de waarde van het materieel. Het juiste eigen risico wordt, per dekking en per object, op het polisblad vermeld.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Ondanks de ruime dekking vergoeden wij niet alles. Bijvoorbeeld schade door een bestuurder:

 • die een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft;
 • zonder rijbewijs;
 • die geen toestemming heeft om het landbouwmaterieel te gebruiken;
 • onder invloed is van bedwelmende middelen zoals alcohol of medicijnen;
 • te jong is om het werkmaterieel te besturen.

In de Aanvullende Voorwaarden Landbouwmaterieelverzekering leest u welke situaties wel en niet verzekerd zijn. Ook uw adviseur geeft u graag een toelichting.

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Op de Volledige Cascodekking zijn de volgende aanvullingen mogelijk:

 • gps-apparatuur en/of andere accessoires;
 • dekking voor incidenteel loonwerk;
 • cascodekking voor een gekoppeld werktuig of gekoppelde aanhanger;
 • bij nieuwe landbouwwerktuigen schade door eigen gebrek.

Breid uw Landbouwmaterieelverzekering uit met de volgende aanvullende dekkingen. 

Wat kost de Landbouwmaterieelverzekering?

Wat kost de Landbouwmaterieelverzekering?

Uw adviseur maakt graag een offerte op maat voor u. De hoogte van de premie is afhankelijk van onder meer de waarde, leeftijd en soort landbouwmaterieel. 
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden Compleet Verzekerd Mijn bedrijf Hippisch
Aanvullende Voorwaarden Landbouwmaterieel

Bent u al verzekerd bij De Zeeuwse? Mogelijk geldt voor u een andere versie. U vindt het juiste versienummer op uw polisblad. Informeer bij twijfel bij uw adviseur. Die helpt u graag en stuurt u de juiste versie als dat nodig is.