Veelgestelde vragen over corona en de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als corona arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of ertoe leidt dat iemand die al gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, meer arbeidsongeschikt wordt, is er dekking.
Er is echter geen dekking als er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid als iemand bijvoorbeeld thuis blijft vanwege vrees voor besmetting of omdat hij preventief in quarantaine moet blijven.

Heeft u als ondernemer zorgen over de huidige bedrijfsvoering? Kunt u met de coronamaatregelen nog verder op de vertrouwde weg? Wat kunt u op dit moment doen als ondernemer met alle corona perikelen?

Ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij de Zeeuwse hebben vanaf nu de mogelijkheid om laagdrempelig te sparren met een coach. Op deze manier kan de ondernemer die twijfelt over de toekomst van zijn bedrijf en daarvan last ondervindt in zijn functioneren een gesprek met een deskundige aanvragen. Dit om samen overzicht te krijgen en alles op een rij te zetten.

De medewerkers van de schadeafdeling AOV doen een korte check bij binnenkomst van de aanvraag. Indien nodig nemen zij contact met u op.

De coaching zelf wordt gedaan door professionele bureaus waar wij al geruime tijd mee samenwerken. De Zeeuwse werkt al jaren lang succesvol samen met deze bureaus in het kader van schadebehandeling bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Wilt u graag gebruik maken van de mogelijkheid om te sparren met een coach? Neem dan contact op met onze medewerkers van team schade AOV op telefoonnummer (0118) 683 305 of stuur een e-mail naar aovschade@dezeeuwse.nl.

Bij het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering van De Zeeuwse is een keuring niet meer standaard vereist. Maar als de gezondheidsverklaring daar aanleiding toe geeft, kan een (gerichte) keuring nodig zijn. Als er een beroep wordt gedaan op de verzekering is er vaak ook een keuring nodig. Deze keuringen gaan vooralsnog gewoon door. Daarbij wordt, waar mogelijk, gebruikgemaakt van een videoverbinding, zodat reistijd en contact vermeden worden.

Nee, de regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de loonkosten van personeel. Voor ondernemers zelf en voor zzp’ers zijn er andere regelingen.

Voor hen is er de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo). Dit is een regeling voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die voorziet in inkomensondersteuning als het inkomen onder het sociaal minimum daalt en in leningen om liquiditeitsproblemen op te vangen. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Het kabinet heeft een derde steunpakket gemaakt voor ondernemers en zelfstandigen. De meeste maatregelen van de eerste twee steunpakketten blijven bestaan, maar in een versoberde vorm. Ze gelden tot 1 juli 2021. Een overzicht van deze steun vindt u op de site van de rijksoverheid. U vindt daar informatie over de:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in loonkosten als ondernemers verwachten ten minste 20% omzet te verliezen; vanaf 1 januari 2021 ten minste 30%.
 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): regeling voor zelfstandig ondernemers, onder wie zzp’ers, die voorziet in inkomensondersteuning als het inkomen onder het sociaal minimum daalt en in leningen om liquiditeitsproblemen op te vangen.
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL): voor mkb-ondernemers en zelfstandigen die door de coronamaatregelen veel omzet verliezen, maar wel doorlopende vaste lasten hebben.

Daarnaast vindt u er ook informatie over de volgende maatregelen:

 • Belastingmaatregelen
 • Energiebelastingen
 • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
 • Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
 • COL-regeling voor Start-ups en Scale-ups
 • Klein Krediet Corona
 • Qredits
 • Overzicht regelingen landbouw-, tuinbouw- en visserijsector
 • Overzicht regelingen culturele sector en creatieve sector
 • Overzicht regelingen mediasector

Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt ook een handig overzicht met veel praktische informatie.

Uw AOV biedt dekking bij arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval. Als u niet arbeidsongeschikt bent, heeft u geen recht op een uitkering (ook niet bij quarantaine). Bent u (para)medicus en heeft u een Ondernemers-AOV? Dan is er wel dekking als u door besmetting met het coronavirus niet mag werken. Ook als u niet arbeidsongeschikt bent.

Ook als u niet arbeidsongeschikt bent, heeft u wel degelijk iets aan uw AOV. Als u problemen ondervindt, kunt u namelijk gebruikmaken van de personal coaching die we aan alle AOV-verzekerden aanbieden. Het professionele en onafhankelijke ICAS verzorgt deze coaching kosteloos (één traject per kalenderjaar) en anoniem. U kunt kiezen uit verschillende diensten van professionele, gekwalificeerde en ervaren coaches, counselors en psychologen. Heeft u een AOV bij De Goudse en heeft u behoefte aan een gesprek, dan kunt u kosteloos bellen naar ICAS op (0800) 525.

Nee, wij vragen u om het verloop nog even te bezien. Meld het wel als de klachten langer dan 14 dagen aanhouden en u daardoor niet kunt werken of als uw klachten verergeren.

Ja, u kunt met uw adviseur bespreken wat voor u nu de beste oplossing is. 

 • Als u het verzekerde bedrag wilt verlagen, kunt u gebruikmaken van een tijdelijke regeling. Hierdoor kunt u na een verlaging het bedrag binnen een jaar weer herstellen zonder dat hiervoor medische informatie nodig is. Houdt u er wel rekening mee dat een verlaging een lagere uitkering tot gevolg heeft als u arbeidsongeschikt raakt.
 • Ook kunt u ervoor kiezen om de verzekering tijdelijk te schorsen. Houdt u er wel rekening mee dat u dan niet verzekerd bent als u in die periode arbeidsongeschikt raakt, door welke oorzaak dan ook.

Er zijn dus belangrijke gevolgen als u het bedrag verlaagt of de verzekering tijdelijk schorst. Daarom raden wij u aan dit altijd eerst goed te bespreken met uw adviseur.

Ja, dat kunt u via uw adviseur aanvragen. U kunt uw betalingstermijn omzetten naar maand-, kwartaal of halfjaarbetaling. Wij bieden dit tijdelijk aan zonder eventuele kosten of toeslagen. De wijziging gaat in op de eerstvolgende premievervaldatum. Aanpassingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.

Nee, u heeft alleen recht op een uitkering als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt bent. Mogelijk komt u wel in aanmerking voor steun van de overheid. Er zijn verregaande regelingen van kracht waar zzp’ers en mkb’ers gebruik van kunnen maken, op korte en langere termijn. Het Coronaloket van de Kamer van Koophandel biedt een handig overzicht.

Ja, ongeacht welk beroep u normaal gesproken uitoefent. Wij bieden graag dekking vanuit uw AOV als u zich tijdelijk vrijwillig inzet ter bevordering van de gezondheid van uw medemens.