Ondernemers-APK

Wat is de Ondernemers-APK?

Wat is de Ondernemers-APK?

De Ondernemers-APK peilt hoe het gaat met uw mentale en emotionele gezondheid. Deze ICAS-dienst bestaat uit een vragenlijst (zie de button bij Aanmelden) en een of meer gesprekken daarover met een ervaren coach. U bespreekt daarin de uitkomsten van de vragenlijst en komt tot een persoonlijk actieplan. De sessies zijn telefonisch of online. Heeft u na deze gesprekken nog vervolgvragen? Dan is Persoonlijke coaching voor u mogelijk een goed vervolg. 

Voor wie?


Voor ondernemers die willen weten of ze op het goede pad zit op het gebied van hun mentale en emotionele gezondheid. 

Voordelen

  • Voor werkvragen
  • Actiegerichte coaching
  • Gericht op uw behoefte
  • Telefonisch of online
2 vrouwen zittend in gesprek

Meer informatie

Prijs

Kosteloos voor ondernemers met een Ondernemers-AOV.

Aanmelden

Of bel voor een kort telefonisch intakegesprek 0800 525 35 62.

Privacy


De uitkomsten en het verloop van de sessies zijn strikt vertrouwelijk, De Zeeuwse ontvangt hierover geen informatie.

Vragen


Meer weten? Kijk op www.icas.nl of bel 0800 525 35 62.

In samenwerking met