Uw wijzigingen

U heeft bij ons een pakket met één of meer personeelsverzekeringen. Met een brief informeerden wij u over de omzetting van deze verzekering(en) en dienstverlening naar ons pakket CompleetVerzekerd Mijn personeel. Hierdoor veranderen er voor u enkele dingen. Voor meer informatie verwezen wij in de brief naar deze pagina.
Voor de verzekeringen en diensten van uw pakket gelden vanaf 1 januari 2019 de voorwaarden van het nieuwe pakket. Dit geldt voor de algemene voorwaarden van het pakket zelf. En ook voor de aanvullende voorwaarden die er per verzekering zijn. Of voor de uitvoeringsovereenkomst en het pensioenreglement, als de verzekering onder de Pensioenwet valt. Daarnaast zijn er nieuwe voorwaarden voor de diensten. In de tabel bij de brief ziet u welke voorwaarden vanaf 1 januari 2019 voor u gelden.

Bijzondere Voorwaarden
Er kunnen op uw pakket, of op één of meer van de verzekeringen of diensten ervan, Bijzondere Voorwaarden (voorheen clausules) van toepassing zijn. Op 1 januari 2019 gaan er wijzigingen in voor een aantal Bijzondere Voorwaarden. Als met u bijzondere voorwaarden zijn afgesproken, vindt u die later dit jaar terug op uw nieuwe polisblad.

Wat er precies voor u verandert, is afhankelijk van de voorwaarden die u nu heeft. Wilt u een overzicht van de veranderingen die voor u gelden? Klik dan hieronder op het plaatje waarvan de lay-out overeenkomt met uw huidige voorwaarden.

CVMp Alg vw oud